Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

czwartek, 8 lutego 2024

Przed nami nowa perspektywa finansowa 2021-2027 Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Instytucja Pośrednicząca, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Instytucją Zarządzającą programem tj. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowały ten Program z myślą o kontynuacji wsparcia dla sektora rybactwa w Polsce, udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wdrażanego za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020). Budżet nowego programu to blisko 732 mln euro. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70% (środki UE) i 30% (budżet państwa).

Jest skierowany do:

  • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
  • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
  • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
  • branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),
  • administracji. Wnioski o dofinansowanie w programie można składać wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, w aplikacji WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/, na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Krótką informację nt. Programu znajdziecie Państwo w załączniku.

Pobierz załącznik: