Archiwum aktualności

czwartek, 8 lutego 2024
Przed nami nowa perspektywa finansowa 2021-2027 Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Instytucja Pośrednicząca, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Instytucją Zarządzającą programem tj. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowały ten Program z myślą o kontynuacji wsparcia dla sektora rybactwa w Polsce, udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i…
czwartek, 31 sierpnia 2023
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „"Nie tylko dla ryb - jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie" organizowanym dla młodzieży i osób dorosłych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców -…
czwartek, 29 grudnia 2022
  W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w lutym br. na gruncie prawa unijnego i krajowego, wprowadzony został szereg przepisów o charakterze sankcyjnym. Ustanowione w poszczególnych aktach prawnych środki sankcyjne mają na celu między innymi nałożenie ograniczenia lub wyłączenie z możliwości wspierania ze środków publicznych podmiotów i…
wtorek, 27 września 2022
Z dniem 22 września 2022 r. obowiązują nowe wzory  następujących wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do stosowania przez Instytucję Zarządzającą: Wniosek o dofinansowanie dla działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych Priorytet 4 PO RiM, Wniosek o dofinansowanie dla działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju…
piątek, 22 lipca 2022
  Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja Wniosek o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja"(wersja 6) Wniosek o płatność na operacje…