Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

 

Aktualności poryby 2014-2020 (76)

wtorek, 11 sierpień 2020 15:03

Weekend na Wsi - Konkurs Wojewódzki

Napisał

W dniu 23 lipca 2020 r. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego - Pan Andrzej Górczyński podczas konferencji prasowej ogłosił wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne pn. „Weekend na wsi”. Ideą konkursu jest wyłonienie gospodarstw wyróżniających się na tle innych, szczególnie pod kątem kultywowania tradycji na wsi, możliwości spędzenia wolnego czasu jak również degustacji tradycyjnych, lokalnych potraw przygotowywanych z produktów z własnego gospodarstwa. Aby wziąć udział w konkursie należy do formularza zgłoszeniowego dołączyć m.in. film, który zostanie oceniony przez komisję konkursową.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne o łącznej wartości 18 400,00 zł., a na zgłoszenia do konkursu czekamy do 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne są pod adresem strony internetowej

http://lodzkie.ksow.pl/pl/news/entry/15651-oglaszamy-wojewodzki-konkurs-na-najlepsze-gosp.html

W dniu 02 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wręczył kolejne umowy o przyznanie dotacji w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. Beneficjentami pomocy zostali Gmina Świnice Warckie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach.

Gmina Świnice Warckie otrzymała pomoc w wysokości 167 280,00 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W ramach podpisanej umowy Beneficjent zobowiązał się do realizacji operacji pt. „Rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świnice Warckie”, która polegać będzie na remoncie i termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich.

Natomiast Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach otrzymała pomoc w wysokości 115 020,00 zł. z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na realizację projektu pt. „Kronika z dziejów Gminy Wartkowice” poprzez opracowanie i wydanie publikacji promującej zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego.

Beneficjentom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych projektów!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ze względu na trwający stan epidemii wywołany rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, zawieszone zostało stosowanie sankcji ze względu na naruszenia wynikające z Zasad konkurencyjnego wyboru w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W załączeniu link do informacji:

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/zawieszenie-sankcji-wynikajacych-z-zasad-konkurencyjnosci-w-ramach-po-ryby-2014—2020

W dniu 3 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego została podpisana umowa na funkcjonowanie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Z Ikrą" w roku 2020 (koszty bieżące i aktywizacja). RLGD „Z Ikrą” reprezentował prezes grupy - Pani Jolanta Pęgowska. Otrzymane środki są przeznaczone na animację lokalnej strategii rozwoju, współpracę pomiędzy członkami  grupy oraz promocję.

20 listopada 2019 roku odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”, podczas której m.in. zaprezentowano  film promujący najciekawsze projekty zrealizowane w latach 2017 – 2019, w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą”.
W trakcie spotkania, na przykładzie Stowarzyszenia Dolina Karpia, dyrektor tamtejszego biura opowiedziała jak stworzyć ekoturystyczną markę regionu, a przedstawiciel Wydziału PO RYBY w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przedstawił stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD
„Z Ikrą”. Pan Andrzej Górczyński -Członek Zarządu Województwa Łódzkiego podsumował  konferencje i złożył życzenia dalszej owocnej pracy. Uroczystość uświetnił występ chóru Cantabile ze Świnic Warckich. A na koniec uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na poczęstunek, w menu którego znajdowały się potrawy m.in.z ryb wykonane przez lokalnych restauratorów, prezentowane i nagradzane na lokalnych i regionalnych konkursach.
poniedziałek, 09 grudzień 2019 10:55

Realizacja projektów w ramach PO RYBY 2014-2020

Napisała
W dniu 4 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisano aneks do umowy nr 00053-6523.2-SW0510013/18 zawartej z Panią Heleną Lihs-Rakowską (Gmina Pęczniew), realizowanej w ramach Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”. Przedmiotowa operacja obejmuje zakup zamrażarki, sprzętu IT, ogrodzenia, odgazowywacza przenośnego oraz pomieszczenia socjalnego. Realizowana operacja przyczyni się do utrzymania miejsca pracy.
Szanowni Państwo,
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieściło na swojej stronie internetowej nowe wzory umów o dofinansowanie. Wzory umów dosytępne są pod następujacym linkiem https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/dokumenty/priorytet-4/.
Szanowni Państwo,
informujemy, że zostały opracowane zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Niniejsze Zasady… mają zastosowanie do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 roku. 
W przypadku wcześniej zawartych umów, Beneficjenci mogą zgłosić instytucji pośredniczącej chęć rozliczania zamówień na podstawie niniejszych Zasad…, na podstawie oświadczenia złożonego wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku braku takiego zgłoszenia, obowiązujące będą dla nich Zasady… w brzmieniu dotychczasowym. Więcej informacji na stronie https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/nowe-zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze-obowiazujace-od-1-pazdziernika-2019-r/ .
poniedziałek, 30 wrzesień 2019 13:25

Święto Plonów w Gminie Wartkowice

Napisała
Mieszkańcy Powiatu Poddębickiego w dniu 8 września 2019 roku świętowali zakończenie żniw i prac polowych rolników podczas uroczystości dożynkowych, których gospodarzem była Gmina Wartkowice.
czwartek, 12 wrzesień 2019 12:50

Dożynki w Gminie Świnice Warckie

Napisała
8 września 2019 roku, Wydział PO RYBY z Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska uczestniczył w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Gminie Świnice Warckie. Na przygotowanym stoisku pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego rozdawali ulotki informacyjne oraz gadżety promujące Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020. Główną atrakcją dla lokalnej społeczności była degustacja wędzonej ryby  z terenu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. W uroczystościach brał udział Członek Zarządu Województwa Łódzkiego - Pan Andrzej Górczyński.
środa, 11 wrzesień 2019 13:24

Mixer Regionalny 2019

Napisała
Tegoroczny Mixer Regionalny odbył się równocześnie w trzech miastach Województwa Łódzkiego, w Łęczycy, w Rawie Mazowieckiej i w Sieradzu. W  Łęczycy na Placu Tadeusza Kościuszki i Rynku, swoje stoisko przygotował i zaprezentował także Wydział PO RYBY z Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na stoisku dla odwiedzjących czekało wiele atrakcji. Oprócz przygotowanych materiałów promocyjnych oraz możliwości uzyskania informacji na temat Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, została przeprowadzona degustacja pysznej wędzonej ryby pochodzącej z gospodarstwa rybackiego z Nowego Adamowa (teren Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”). Serwowana ryba cieszyła się dużym zainteresowaniem wszystkich odwiedzających stoisko Wydziału PO RYBY.
W dniu 25. sierpnia br. w Walewicach  rolnicy świętowali zakończenie tegorocznych żniw. Impreza została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Powiat Łowicki i Gminę Bielawy. Dożynki rozpoczęły się Mszą świętą polową, której przewodniczył Biskup Łowicki Andrzej Dziuba. W ramach wydarzenia Wydział PO RYBY z Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przygotował na stoisku bezpłatną degustację ryb wędzonych tj. karp, tołpyga, wychodowanych na terenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. Serwowane ryby cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich odwiedzających.
czwartek, 22 sierpień 2019 10:42

Dożynki Wojewódzkie w Walewicach

Napisała
Szanowni Państwo! Zapraszamy na Dożynki Wojewódzkie, które w tym roku odbędą się 25 sierpnia w Walewicach. Dla uczestników wydarzenia przygotowano wiele atrakcji, w tym m.in. degustacja pysznej ryby wędzonej pochodzącej z terenu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Z Ikrą".
Do zobaczenia
W niedzielę 14 lipca 2019 roku na scenie przed kościołem pw. św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie w gminie Pęczniew wystąpił zespół BIG BAND oraz Zespół Jazz Band Młynarski-Masecki. Koncert zespołu Jazz Band Młynarski-Masecki zorganizowano w ramach festiwalu  "Kolory Polski", letniej propozycji Filharmonii Łódzkiej.
Wszystkie osoby uczestniczące w wydarzeniu mogły zwiedzać liczne stoiska przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, lokalnych pszczelarzy, sponsorów wydarzenia, a także skosztować lokalnych potraw rybnych miedzy innymi: zupy rybnej oraz ryb wędzonych.
Gospodarzami imprezy plenerowej była Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie oraz Gmina Pęczniew. Impreza miała charakter otwarty i bezpłatny.
Wydarzenie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
 
wtorek, 09 lipiec 2019 14:22

KONKURS „NA WSI NAJLEPIEJ”!

Napisała
Szanowni Państwo!
Informujemy, że rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej mający wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się ogromną popularnością i z powodzeniem pokazała jak wielki potencjał turystyczny tkwi w polskiej wsi.
Druga edycja nosi nazwę „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” i jej celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską, a to wszystko by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności.
W konkursie mogą wziąć udział właściciele obiektów turystycznych, podmioty prowadzące działalność turystyczną na wsi, regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej czy lokalne grupy działania.
Swoją kandydaturę prosimy zgłaszać na stronie nawsinajlepiej.polska.travel w następujących kategoriach:
  1. Wypoczynek u rolnika
  2. Wypoczynek na wsi
  3. Oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi
  4. Tradycyjna kuchnia polskiej wsi
Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca 2019 r. 
Więcej informacji na stronach:
https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/polecane/poszukiwane-dobre-praktyki-oferty-turystycznej-na-polskiej-wsi-rusza-konkurs-na-wsi-najlepiej
oraz
https://nawsinajlepiej.polska.travel/
środa, 12 czerwiec 2019 08:46

Realizacja projektów w ramach PO RYBY

Napisała
W dniu 12.06.2019 rok w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego został podpisany aneks dotyczący umowy o dofinasowanie zawartej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, z beneficjentem Magdaleną Lewandowską na realizacje operacji pn.: „Uruchomienie nowego obiektu gastronomicznego w Świnicach Warckich.” Kwota dofinansowania: 97 130,00 zł, wkład własny beneficjenta: 142 663,03 zł.
Zakres rzeczowy operacji obejmuje zakup mebli i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu obiektu gastronomicznego w miejscowości Świnice Warckie. 
środa, 05 czerwiec 2019 09:10

Dzień dziecka w Chwalborzycach

Napisała
W dniu 4 czerwca na terenie OSP Chwalborzyce (Gmina Świnice Warckie) dzieci oraz młodzież szkolna świętowali Dzień Dziecka. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem dzieci oraz dorosłych. Dla odwiedzających imprezę czekało mnóstwo atrakcji tj. zjeżdżalnie, trampoliny, konkursy. Dodatkową atrakcją było stoisko Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”, na którym można było skosztować pyszną wędzoną rybę pochodzącą z lokalnych stawów rybackich oraz zdrowy świeżo przygotowany sok z owoców i warzyw. Oprócz stoiska RLGD „Z Ikrą” na odwiedzających czekał punkt informacyjno-promocyjny prowadzony przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Na stoisku można było otrzymać szereg informacji na temat Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz gadżety promocyjne zakupione w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
środa, 10 kwiecień 2019 12:09

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Napisała
Szanowni Państwo,
Rusza kolejna edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich - akcja koordynowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, podczas której beneficjenci „otworzą swoje projekty” w całej Polsce. W 2019 r. DOFE będzie organizowane od 10 do 12 maja. Jak pokazały poprzednie edycje DOFE, jest to doskonała możliwość wypromowania produktów i usług powstałych w ramach unijnych projektów. 
Poniżej znajduje się link do strony z  formularzem zgłoszeniowym
www.dniotwarte.eu
Zachęcamy do udziału!
W dniach 28-29 marca 2019 roku w Uniejowie przedstawiciele Lokalnych Grup Działania w tym Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  spotkali się z pracownikami Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W spotkaniu udział wziął Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Podczas spotkania podsumowano wyniki Lokalnych Grup Działania osiągniętych w ramach pierwszego kamienia milowego 2016-2018.
Strona 1 z 4

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl