Pomoc Techniczna

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
 w ramach pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym 
„Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020
 
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020
 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 
Samorząd Województwa Łódzkiego informuje, że realizuje niżej wymienione operacje, podlegające refundacji w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 
2014 – 2020:

„Koszty związane z funkcjonowaniem Wydziału PO RYBY oraz promocją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” poniesione za okres styczeń 2016r. - kwiecień 2018r.”
Przyznana pomoc techniczna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, na realizację ww. operacji wynosi: 139 786,01 zł.
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi: 104 839,50 zł.
Całkowity koszt operacji wynosi: 140 145,40 zł. 

 
„Wynagrodzenie pracowników za okres styczeń 2016r. - marzec 2018r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok”.
Przyznana pomoc techniczna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego, na realizację ww. operacji wynosi: 1 264 927,75 zł.
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi: 948 695,81 zł.
Całkowity koszt operacji wynosi: 1 498 099,28 zł. 
 
Celem realizacji wyżej wymienionych operacji jest: Efektywne zarządzanie programem operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem i wdrożeniem działań objętych programem operacyjnym. 
 
Planuje się, iż operacje zapewniają możliwość właściwego funkcjonowania Samorządu Województwa, któremu Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej delegowała część swoich zadań w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 
2014 – 2020