Aktualności poryby 2014-2020

środa, 4 marca 2020
W dniu 3 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego została podpisana umowa na funkcjonowanie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Z Ikrą" w roku 2020 (koszty bieżące i aktywizacja). RLGD „Z Ikrą” reprezentował prezes grupy - Pani Jolanta Pęgowska. Otrzymane środki są przeznaczone na animację lokalnej strategii rozwoju, współpracę…
poniedziałek, 9 grudnia 2019
20 listopada 2019 roku odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”, podczas której m.in. zaprezentowano  film promujący najciekawsze projekty zrealizowane w latach 2017 – 2019, w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Z Ikrą”. W trakcie spotkania, na przykładzie Stowarzyszenia Dolina Karpia, dyrektor tamtejszego biura…
poniedziałek, 9 grudnia 2019
W dniu 4 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisano aneks do umowy nr 00053-6523.2-SW0510013/18 zawartej z Panią Heleną Lihs-Rakowską (Gmina Pęczniew), realizowanej w ramach Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Z Ikrą”. Przedmiotowa operacja obejmuje zakup zamrażarki, sprzętu IT, ogrodzenia, odgazowywacza przenośnego oraz pomieszczenia socjalnego.…
piątek, 4 października 2019
Szanowni Państwo, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieściło na swojej stronie internetowej nowe wzory umów o dofinansowanie. Wzory umów dosytępne są pod następujacym linkiem https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/dokumenty/priorytet-4/.
piątek, 4 października 2019
Szanowni Państwo, informujemy, że zostały opracowane zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Niniejsze Zasady… mają zastosowanie do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 roku.  W przypadku wcześniej zawartych umów, Beneficjenci mogą zgłosić instytucji pośredniczącej chęć…
poniedziałek, 30 września 2019
Mieszkańcy Powiatu Poddębickiego w dniu 8 września 2019 roku świętowali zakończenie żniw i prac polowych rolników podczas uroczystości dożynkowych, których gospodarzem była Gmina Wartkowice.