Aktualności poryby 2014-2020

piątek, 20 listopada 2015
W Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie 18 listopada 2015 spotkali się  przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy oraz rybacy zainteresowani funkcjonowaniem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”. Na spotkaniu zostały omówione aspekty pozyskania dofinansowania dla sektora rybackiego w ramach działań Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Przedstawiono uczestnikom m. in.…
wtorek, 1 grudnia 2015
  W dniu 27.11.2015 r. w Kielcach odbyła się pierwsza edycja Kongresu Rybactwa Śródlądowego, towarzyszącego debiutującej Wystawie Rybactwa Śródlądowego Targi Kielce. Udział w spotkaniu wziął  Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Marek Ferlin, prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego reprezentowali pracownicy Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Iwona…
poniedziałek, 16 listopada 2015
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy zestaw pytań wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju realizowanych w okresie 2014-2020, kwestie rybackie obejmują pytania od numeru 118 do pytania 127.
poniedziałek, 16 listopada 2015
W załączeniu zamieszczamy do Państwa dyspozycji Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020. Materiał został zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wyników prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania Zakresu Lokalnych Strategii Rozwoju przy Grupie tematycznej ds. Podejścia Leader. Zadaniem poradnika jest…