Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020

W załączeniu zamieszczamy do Państwa dyspozycji Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020. Materiał został zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wyników prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania Zakresu Lokalnych Strategii Rozwoju przy Grupie tematycznej ds. Podejścia Leader. Zadaniem poradnika jest wsparcie lokalnych grup działania w przygotowaniu strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2014-2020 oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.