Aktualności Dialog Społeczny

czwartek, 23 maja 2024
Kwestia edukacji była głównym tematem dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dyskutowano m. in. o szkolnictwie branżowym i stanie opieki psychologicznej w placówkach oświatowych. W wydarzeniu wziął udział marszałek Grzegorz Schreiber.  - Młodzież najczęściej wybiera licea, a do techników trafia wielu uczniów, dla których nie było miejsc w „ogólniakach” –…
czwartek, 25 kwietnia 2024
Sytuacja na rynku zatrudnienia i stan przestrzegania prawa pracy w województwie łódzkim zdominowały dzisiejsze (25 kwietnia) posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W wydarzeniu wziął udział marszałek Grzegorz Schreiber. W Polsce sukcesywnie spada liczba wypadków śmiertelnych przy pracy. W ubiegłym roku miało ich miejsce 168. - Główną przyczyną są nieprawidłowe zachowania…
czwartek, 21 marca 2024
Kwestie bezpieczeństwa publicznego i infrastruktura drogowo-kolejowa zdominowały dzisiejsze (21 marca) posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Samorząd województwa łódzkiego podjął znaczne inwestycje w infrastrukturę kolejową i drogową. Łódzkie zgłosiło do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + trzy projekty: modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków…
czwartek, 22 lutego 2024
Jak wygląda sytuacja zdrowotna w województwie łódzkim dwa lata po pandemii? Ile mamy w regionie rodzin zastępczych? Czy dużo dzieci czeka na adopcję? Jak wygląda opieka w Domach Pomocy Społecznej? Między innymi na te pytania odpowiadano dzisiaj podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Wziął w nim udział Grzegorz Schreiber, marszałek…
czwartek, 25 stycznia 2024
Jaka przyszłość czeka region bełchatowski w kontekście planowanej transformacji energetycznej? To pytanie wielokrotnie padało dziś podczas pierwszego w 2024 roku posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia podziękowań Zdzisławowi Bujasowi, przedstawicielowi Forum Związków Zawodowych, za wieloletnie działania na rzecz dialogu społecznego. Marszałek Grzegorz Schreiber wręczył następnie powołania…
czwartek, 7 grudnia 2023
Wybór nowego przewodniczącego  i zmiany w składzie były głównymi tematami dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z regulaminem został powołany nowy przewodniczący WRDS – Marek Błaszczyk, przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który w przyszłym roku pokieruje obradami. Rada podziękowała również dotychczasowemu przewodniczącemu, wojewodzie Karolowi Młynarczykowi. Ponadto w jej skład…