Zespół problemowy ds. transformacji regionu bełchatowskiego

SKŁAD ZESPOŁU PROBLEMOWEGO WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DS. TRANSFORMACJI REGIONU BEŁCHATOWSKIEGO

Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" Regionu Ziemi Łódzkiej

1.

Roman Stawicki

członek WRDS WŁ, przewodniczący Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ "Solidarność"

członek Zespołu

2.

Ryszard Fryś

przewodniczący
MK NSZZ "Solidarność" PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów

członek Zespołu

3.

Andrzej Lewandowski

przewodniczący MK NSZZ "Solidarność" PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów

członek Zespołu

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego

4.

Marek Błaszczyk

członek WRDS WŁ, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego

członek Zespołu

5.

Adam Olejnik

członek WRDS WŁ, wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego

członek Zespołu

6.

Zdzisława Katarzyna Daszkowska

przewodnicząca MK
ZZ Pracowników Elektrowni Bełchatów

członek Zespołu

Przedstawiciele Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego

7.

Arkadiusz Błaszczyk

wiceprzewodniczący
ZZ "KADRA"
KWB Bełchatów

członek Zespołu

8.

Adam Blada

członek WRDS WŁ, Członek Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych

członek Zespołu

9.

Paweł Wiśniewski

przewodniczący
KM NSZZ "Solidarność-80" PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

członek Zespołu

Przedstawiciele Business Centre Club

10.

Krzysztof T. Borkowski

członek WRDS WŁ, wiceprezes Zarządu Business Centre Club,
kanclerz Loży Łódzkiej

członek Zespołu

11.

Grzegorz Jegier

członek Business Centre Club

wiceprzewodniczący Zespołu

12.

Izabela Warwas

prof. dr hab. kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

członek Zespołu

Przedstawiciele Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Konfederacja Lewiatan

13.

Anna Łastowska

dyrektor biura podróży LEXAN
w Bełchatowie

członek Zespołu

14.

Aneta Gocek

prezes Zarządu W4E Energia Odnawialna Sp. z o.o.

członek Zespołu

Przedstawiciele organizacji Pracodawcy RP

15.

Waldemar Lutkowski

członek WRDS WŁ, wiceprezes Zarządu PGE GiEK S.A.

Przewodniczący Zespołu

Przedstawiciele Wojewody Łódzkiego

16.

 Marek Mazur

I Wicewojewoda

członek Zespołu

Przedstawiciele Marszałka Województwa Łódzkiego

17.

Marcin Baranowski

członek WRDS WŁ, starosta powiatu opoczyńskiego

członek Zespołu

18.

Monika Urbaniak

naczelnik Wydziału Rozwoju Regionu
w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŁ

członek Zespołu