Informacje nt. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Łodzi (WKDS)  29 października 2015 r zakończyła swoje funkcjonowanie.
Działała na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 z późn.zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego (Dz.U. Nr 17 poz. 157) oraz Zarządzenia Nr 123/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie utworzenia WKDS.


Tworzyli ją przedstawiciele administracji rządowej, związków zawodowych reprezentujących pracowników, pracodawców i samorządowcy. Komisji przewodniczył i kierował jej pracami Wojewoda Łódzki. Komisja stanowi forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz dobra publicznego.

Skład WKDS:
Przedstawiciele strony rządowej:
Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki (prezydium) - Przewodnicząca Komisji
Marcin Szmaja - Dyrektor Biura Wojewody
Dorota Jędrzejczyk-Okońska - Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego 
Przedstawiciele pracowników:
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych:
Pani Magdalena Michalska (prezydium) - Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
Pan Jan Juszczyk - Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego
Pan Dariusz Tomczyk - Federacja Zw. Zaw. Prac. Ochrony zdrowia i Pomocy Społecznej
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”:
Waldemar Krenc (prezydium) - Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
Bogdan Osiński - Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”
Zbigniew Bogusławski - Przewodniczący Zarządu Regionu Piotrkowa Trybunalskiego NSZZ „Solidarność”
Forum Związków Zawodowych:
Waldemar Lutkowski (prezydium) - Przewodniczący Zarządu Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych
Zbigniew Jagiełło - Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych
Zdzisław Bujas - Członek Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych
Przedstawiciele pracodawców:
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej:
Wojciech Słowikowski (prezydium) - Właściciel Doradztwo Gospodarcze
Sławomir Burmann - Dyrektor ds. produkcji Dalkia Łódź S.A.
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych:
Artur Matiaszczyk (prezydium) - Prezes Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Konsorcjum Polskich Biur Podróży
Grzegorz Witoń - Dyrektor W&W Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Piotr Kleinschmidt - Prezes Zarządu ACER Consulting Sp. z o.o.
Związek Rzemiosła Polskiego:
Paweł Saar (prezydium) - Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi
Zdzisław Aranowski - Starszy Cechu Rzemiosł Metalowych, Optycznych i Elektrotechnicznych w Łodzi
Franciszek Widera - Przewodniczący Rady Nadzorczej w Zakładzie Produkcyjnym Usługowo-Handlowym FAWID w Wieluniu
Business Centre Club:
Krzysztof T. Borkowski (prezydium) - Kanclerz Łódzkiej Loży Business Centre Club Prezes
Bogdan Lewiński
Urszula Gocał - Prezes Zarządu Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego OLIMPIA S.A.
Przedstawiciele samorządu województwa łódzkiego:
Jakub Mielczarek (prezydium) - p.o. Dyrektora Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
Andrzej Kaczorowski - p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Marcin Młynarczyk - po. Dyrektora Kancelarii Marszałka

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. (Dz. U. z dnia 18 września 2001 r.) (97.63 KB)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego (237.98 KB)