Aktualności - Gospodarka wodna

środa, 22 lutego 2023
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - „Renowacja zbiorników wodnych” na 2023 rok. Szczegółowe informacje o naborze wniosków
czwartek, 29 grudnia 2022
  Na podstawie Uchwały Nr LVI/697/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie: przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków…
czwartek, 18 sierpnia 2022
W związku z otrzymaniem wyników badań ryb wyłowionych z rzeki Ner, Zarząd Województwa Łódzkiego, w środę, 17 sierpnia, zniósł zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb na terenie powiatów łęczyckiego i poddębickiego (obwód rybacki nr 2) i uchylił zarządzenie nr 24/22 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 13 sierpnia 2022 r. w tej…
wtorek, 16 sierpnia 2022
W związku z sytuacją na rzece Ner (prawobrzeżny dopływ Warty), gdzie na granicy powiatów poddębickiego i łęczyckiego znaleziono znaczną liczbę śniętych ryb, 13 sierpnia br. marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podjął decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim rzeki Ner nr 2 na terenie Powiatu Łęczyckiego…