Aktualności Sport

środa, 27 lipca 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 693/22 z dnia 26 lipca 2022 r. ogłasza szesnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami” Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania: powierzenie Okres realizacji…
wtorek, 14 czerwca 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 545/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. rozstrzygnął szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.  pn.: „Sportowe wakacje na Plus” Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej.
poniedziałek, 13 czerwca 2022
„Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 547/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. ogłasza jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast” Metryka otwartego konkursu ofert: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma…
poniedziałek, 13 czerwca 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 546/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. ogłasza dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego” Najważniejsze informacje o konkursie: Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Forma realizacji zadania:…
wtorek, 7 czerwca 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 509/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnął siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: „Rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego”. Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej.
wtorek, 7 czerwca 2022
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 508/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. rozstrzygnął piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r.  pn.: „Pikniki sportowo - rekreacyjne” Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej.