Aktualności Sport

piątek, 17 września 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 901/21 z dnia 16 września 2021 r. ogłasza piętnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”                                                   Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie…
piątek, 17 września 2021
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 900/21 z dnia 16 września 2021 r. ogłasza czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim”.                                                 Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:…