Aktualności Środowisko

piątek, 20 maja 2022
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony w 1994 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Różnorodność biologiczna stanowi dziedzictwo ludzkości, a utrata jakiegokolwiek jej elementu jest największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi. Stąd zachowanie różnorodności biologicznej to wyzwanie dla nas wszystkich obecnie żyjących jak…
piątek, 20 maja 2022
Celem obchodów Dnia Kosmosu, ustanowionego z inicjatywy amerykańskich astronautów jest upamiętnienie wydarzeń, związanych z badaniami przestrzeni kosmicznej i zainspirowanie naukowców do dalszej pracy. Dzień ma też zachęcać ludzi do zgłębiania tajemnic wszechświata.
piątek, 20 maja 2022
Światowy Dzień Pszczół jest to święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych, którego celem jest podkreślenie znaczenia pszczół w pozyskiwaniu żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia cywilizacyjne dla tych owadów. Na bardzo ważną rolę pszczół zwrócił uwagę już Albert Einstein wypowiadając słowa: „Jeśli zabraknie pszczół, ludzkość przetrwa cztery lata.” Pszczoły zapylają aż 77%…
piątek, 13 maja 2022
Święto ma na celu przypominanie o ochronie środowiska i utrzymaniu różnorodności biologicznej Polski. Dodatkowo niezapominajka w kolorze niebieskim ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji. Niezapominajkę można spotkać w innych barwach niż niebieski i wówczas kolor kwiatów ma inny symbol. Niezapominajka purpurowa…
czwartek, 12 maja 2022
Dzień Ptaków Wędrownych to święto obchodzone od 2006 roku zainicjowane Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Głównym celem święta jest zwrócenie uwagi na problem ochrony ptaków nie tylko w krajach, w których ptaki odbywają lęgi i zimują, ale również w tych, przez które odbywają wędrówki. Wędrówki ptaków to fenomen natury, który…
wtorek, 10 maja 2022
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz…