Aktualności Środowisko

piątek, 10 maja 2024
Dzień Ptaków Wędrownych to święto obchodzone od 2006 roku zainicjowane Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Głównym celem święta jest zwrócenie uwagi na problem ochrony ptaków nie tylko w krajach, w których ptaki odbywają lęgi i zimują, ale również w tych, przez które odbywają wędrówki. Wędrówki ptaków to fenomen natury, który…
czwartek, 2 maja 2024
3 maja obchodzony jest Dzień bez Komputera. Akcja została zainicjowana przez kanadyjską organizację non profit, która promuje „Shutdown Day” aby pokazać, jak bardzo zależni jesteśmy od komputerów. Celem święta jest zwrócenie uwagi na negatywne skutki związane z nadmiernym korzystaniem z komputerów, Internetu oraz urządzeń mobilnych. Dlatego chociaż tego jednego dnia…
czwartek, 25 kwietnia 2024
Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem odbyły się w 1995 r. z inicjatywy Ligii Niedosłyszących. Natomiast w Polsce, zapoczątkowano je w 2000 r. Zagrożenie hałasem rośnie wraz z rozwojem cywilizacyjnym i działalnością człowieka. Badania pokazują, że nawet 44% mieszkańców Europy może być narażonych na jego negatywne oddziaływanie.
wtorek, 23 kwietnia 2024
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że kieruje do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego” Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z 2023 r.…
wtorek, 23 kwietnia 2024
Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza, że podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa łódzkiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 119a ust. 1, 5 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska…
poniedziałek, 22 kwietnia 2024
Dzień Ziemi, to jedno z największych ekologicznych świąt. Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła te datę jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, który świętowany jest w aż 194 krajach na świecie. Jest to okazja, by rozmawiać o potrzebie ochrony natury.