Aktualności Środowisko

piątek, 5 stycznia 2024
5 stycznia – jest dniem rocznicy utworzenia Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 5 stycznia 1978 roku. Park obejmuje ochroną krajobraz jurajskich wapiennych ostańców z różnymi formami krasu oraz przełomy Warty przez Wyżynę Wieluńską.
piątek, 29 grudnia 2023
31 grudnia  - jest dniem rocznicy utworzenia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich na podstawie rozporządzenia Wojewody Łódzkiego i Wojewody Skierniewickiego z dnia 31 grudnia 1996 r. Ochroną objęto najcenniejszy przyrodniczo i najsilniej wyniesiony fragment wyżynnego krajobrazu Wzniesień Łódzkich utworzonego częściowo z moreny czołowej lodowca.
piątek, 22 grudnia 2023
22 grudnia przypada pierwszy dzień kalendarzowej zimy. Zima astronomiczna, a więc przesilenie zimowe, wypada w różnych dniach, najczęściej 21 lub 22 grudnia, bardzo rzadko 20 lub 23 grudnia. Dawniej, a szczególnie w czasach pogańskich święto było radośnie obchodzone jako dzień triumfu dnia nad nocą i narodzin słońca w postaci różnego…
środa, 20 grudnia 2023
Gdy mowa o ochronie zwierząt, mało kto pomyśli o rybach. Dzień Ryby o nich przypomina. Data 20 grudnia wybrana została ze względu na przedświąteczny zwyczaj powszechnej sprzedaży detalicznej żywych karpi przeznaczonych do konsumpcji. W odróżnieniu od innych akcji na rzecz ryb, dotyczy wszystkich form krzywdzenia tych zwierząt, zachęcania do zamiany…
poniedziałek, 11 grudnia 2023
Międzynarodowym Dzień Terenów Górskich został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku. Celem ustanowienia tego święta jest zwiększenie świadomości wagi zrównoważonego rozwoju dla tych terenów. Góry są istotnymi centrami różnorodności biologicznej, geologicznej, krajobrazowej i kulturowej a także gospodarczej, na czym można bazować dbając o ich rozwój. Znaczenie terenów górskich…
wtorek, 5 grudnia 2023
W 2013 roku podczas 68. posiedzenia plenarnego Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję ustanawiającą 5 grudnia Światowym Dniem Gleby. Celem obchodów święta gleby jest zwrócenie uwagi na funkcje, jakie spełnia ona w środowisku oraz rolę, jaką pełni w kształtowaniu jakości życia w obliczu wciąż rosnącej populacji ludności. Trzeba pamiętać o zagrożeniach…