Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028

środa, 16 lutego 2022

Uchwałą Nr XXXIV/445/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął „Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028”. Uchwała określa Program ochrony środowiska opracowany na podstawie analizy stanu środowiska. Celem opracowanego dokumentu są działania prowadzące do zmniejszenia emisji zanieczyszczań do środowiska, poprawy stanu ekologicznego oraz racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Program stanowi podstawę wytycznych do celów i zadań na poziomie powiatowym i gminnym w województwie łódzkim.

Pełna wersja dokumentu znajduje się pod linkiem: https://bip.lodzkie.pl/files/u445.pdf

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 za rok 2020 oraz Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 za rok 2021 jest dostępny pod linkiem:

https://bip.lodzkie.pl/zarzad-wojewodztwa-lodzkiego/uchwa%C5%82y-zarzadu/details/9/3652/uchwa%C5%82y-zarz%C4%85du-w-sprawie-przyj%C4%99cia-i-przed%C5%82o%C5%BCenia-sejmikowi-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-oraz-ministrowi-klimatu-i-%C5%9Brodowiska-raportu-z-wykonania-programu-ochrony-%C5%9Brodowiska-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-2016-na-lata-2017-2020-z-perspektyw%C4%85-do-2024-za-rok-2020-oraz-programu-ochrony-%C5%9Brodowiska-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-na-lata-2021-2024-z-perspektyw%C4%85-do-2028-za-rok-2021?layout=listone&start=0

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 w latach 2018-2019 jest dostępny pod linkiem:

https://bip.lodzkie.pl/zarzad-wojewodztwa-lodzkiego/uchwa%C5%82y-zarzadu/details/9/2138/uchwa%C5%82y-zarz%C4%85du-w-sprawie-przyj%C4%99cia-i-przed%C5%82o%C5%BCenia-sejmikowi-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-oraz-ministrowi-klimatu-i-%C5%9Brodowiska-raportu-z-wykonania-programu-ochrony-%C5%9Brodowiska-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-2016-na-lata-2017-2020-z-perspektyw%C4%85-%20do-2024-w-latach-2018-2019?layout=listone&start=0