Przydatne linki

piątek, 5 listopada 2021

Serwisy informacyjno-edukacyjne poświęcone ochronie środowiska i klimatu

https://klimada2.ios.gov.pl/ - strona poświęcona projektom i działaniom na rzecz ochrony klimatu, prezentuje cenne wskazówki w zakresie ochrony klimatu

https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/ - strona obrazująca zmieniające się średnie temperatur poszczególnych miesięcy na przestrzeni lat

www.twojapogoda.pl – informacje na temat pogody na świecie, anomalii, prognoz

https://www.gov.pl/edukacja-ekologiczna/miasto-z-klimatem - informacje na temat Konkursu „Miasto z Klimatem - najlepszy zrealizowany projekt”

Strony organizacji i stowarzyszeń:  

www.pga.org.pl/ - Polska Geotermalna Asocjacja (organizacja zajmującą się odnawialnymi źródłami energii na terenie Polski, m.in. wykorzystaniu energii geotermalnej do produkcji energii
www.pigo.org.pl - Polska Izba Gospodarki Odpadami 
www.kigo.pl - Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 

www.ekoportal.pl - Centrum Informacji o Środowisku, to miejsce w sieci, które ułatwi dotarcie do informacji znajdujących się na serwerach jednostek resortu środowiska
www.recykling.pl - Fundacja Nasza Ziemia 

https://www.kobize.pl/ -Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Strony dotyczące gospodarki odpadami:
https://naszesmieci.mos.gov.pl/- strona poświęcona segregacji min. „ super piątka”, recykling, materiały, ciekawostki

https://bdo.mos.gov.pl/- Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami


Inne linki do stron edukacyjnych

www.abrys.pl – strona edukacyjna poświęcona różnym aspektom ochrony środowiska

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ - witryna dotycząca ochrony przyrody

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/ - Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody

http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home - Baza Danych o Ocenach Oddziaływania na Środowisko

www.ekodzieciaki.pl – nowa strona dla rodziców i dzieciaków, na której nauczysz się jak zrobić własnoręcznie zabawki z niepotrzebnych opakowań.

www.salamandra.org.pl - Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
www.naszaziemia.pl - Fundacja Nasza Ziemia – koordynator krajowy akcji „Sprzątanie świata”

https://www.lop.org.pl/ - Liga Ochrony Przyrody

http://www.loplodz.toya.net.pl/ - Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Łódź


Kalkulatory

www.ziemianarozdrozu.pl/kalkulator – kalkulator emisji dwutlenku węgla

http://eko.org.pl/energia/heatmaster/ -  interaktywny  kalkulatora Heat Master! Pozwala on obliczyć zużycie energii w Twoim mieszkaniu/domu. Dzięki niemu możesz także zobaczyć jakie korzyści osiągniesz, gdy przeprowadzisz termomodernizację i zmienisz źródła energii.

https://postawnaslonce.pl/kalkulatory/kalkulator-zuzycia-energii-elektrycznej-w-domu/ - kalkulator zużycia energii elektrycznej pomoże oszacować zużycie energii budynku. Aby uzyskać wynik należy przeanalizować wszystkie pomieszczenia i znajdujące się w nich urządzenia. Aby obliczyć zużycie energii przez dane urządzenie należy wpisać czas jego dobowego użytkowania. Inne dane, jak średnia moc urządzenia tego typu i liczbę urządzeń w pomieszczeniu wpisane są domyślnie. Ich wartość można jednak dostosować do indywidualnych potrzeb.

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/- - kalkulator pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, podłóg – oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Parametry zostały dobrane tak, aby użytkownik mógł wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału izolacyjnego mając pewność, że po przeprowadzeniu termomodernizacji wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące i przyszłe wymagania techniczne (WT 2021).

https://www.gov.pl/edukacja-ekologiczna/miasto-z-klimatem