Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych

czwartek, 24 lutego 2022

Program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych dla aglomeracji łódzkiej

Program określa przyczyny złej jakości powietrza oraz wskazuje działania naprawcze, mające na celu osiągnięcie norm jakości powietrza w obszarze strefy aglomeracji łódzkiej. Jednocześnie określa działania doraźne, które należy wdrażać żeby uniknąć przekroczeń norm, a jeżeli takie przekroczenia wystąpiły, ograniczyć ich wielkość i czas trwania.

Pełna wersja dokumentu znajduje się pod linkiem: http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/5936/akt.pdf

Program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej

Program określa przyczyny złej jakości powietrza oraz wskazuje działania naprawcze, mające na celu osiągnięcie norm jakości powietrza w obszarze strefy łódzkiej. Jednocześnie określa działania doraźne, które należy wdrażać żeby uniknąć przekroczeń norm, a jeżeli takie przekroczenia wystąpiły, ograniczyć ich wielkość i czas trwania.

Pełna wersja dokumentu znajduje się pod linkiem: http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/5935/akt.pdf