DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -
Menu

Wymiana doświadczeń w zakresie kreowania innowacyjności w regionach w ramach projektu Beyond EDP

W dniach 26-29 czerwca br. w Linkӧping (Szwecja) miało miejsce spotkanie Partnerów w ramach projektu pn. „Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process” – Beyond EDP, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPE.
Podczas spotkania odbyły się warsztaty tzw. Peer-Review – dotyczące strategii rozwoju innowacji Regionu Ӧstergӧtland. Smart Specialization Strategy – wdrażana w ww. regionie – ma na celu rozwój fundamentalnej polityki innowacyjnej, która promuje efektywne wykorzystanie inwestycji publicznych.
Inteligentna specjalizacja w regionie Ӧstergӧtland nie ma na celu zastępowania klasycznego podziału na sektory i przemysły, lecz ma wskazywać na mocne strony regionu, które w przyszłości zapewnią jego wysoką konkurencyjność i szybki rozwój społeczno-ekonomiczny. W tym kontekście, wielokrotnie podkreślana była waga współpracy w ramach quadruple helix.
Za szczególnie ważne dla regionu uznano następujące spejcalizacje:
-   efektywny sektor logistyczny (w zakresie przepływu osób, dóbr i usług);
-   oparcie modeli biznesowych na logice zrównoważonych systemów (energia odnawialna, recykling, gospodarka cyrkularna);
-   inteligentne systemy komunikacyjne (internetowa komunikacja elektroniczna);
-   symulacja i wizualizacja;
-   zaawansowane materiały (metale, plastik, nanomateriały, grafen, materiały biokompatybilne, itp.).
W drugim dniu spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach tzw. Taks-Force 3: EDP as a way to boost key Stakeholders involvement in the RIS3. W trakcie dyskusji dotyczącej jak najlepszego włączenia, zgodnie z teorią procesu przedsiębiorczego odkrywania, interesariuszy regionalnych w proces tworzenia i wdrażania innowacji w regionach, uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami w tymże zakresie, podzielili się przemyśleniami, uwagami oraz problemami, jak również starali się wypracować, na podstawie przedstawionych dobrych przykładów ww. współpracy, zalecenia dla innych regionów.
Kolejne spotkanie Partnerów ww. projektu (Spotkanie Grupy Sterującej, Peer-Review LORIS 2030, Task-Force 1 i 2) będzie miało miejsce w Łodzi, w dniach 12-14 września br. Raport nt. LORIS 2030 dla WŁ zostanie przygotowany przez Partnera z Holandii – Northern Nerherlands Provinces Alliance.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl