DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -
Menu

Pierwsze spotkanie Partnerów projektu Beyond EDP

W dniach 14-15 czerwca br. miało miejsce pierwsze spotkanie partnerów w ramach projektu pn. „Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process” – Beyond EDP (PGI00048), realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPE: posiedzenie Komitetu Sterującego (14 czerwca br.) oraz konferencja otwierająca projekt (15 czerwca br.).
Podczas spotkania Komitetu Sterującego, reprezentanci Lidera projektu – Aritt Centre: p. Nathalie Boulanger, p. Vanessa Coco oraz p. Frederic Pinna przedstawili partnerów i omówili zasady ich współpracy. Przedstawili zasady raportowania, harmonogram działań. P. Ilse Van Beekun z Sojuszu Prowincji Północnej Holandii – Lider Komponentu „Komunikacja i Dyseminacja” – omówiła możliwości i zasady promocji projektu. P. Karen Schulter z Uniwersytetu Otto Van Guericke (Niemcy) zaproponowała harmonogram działań w ramach zadania dotyczącego identyfikacji i opisu metodologii i innowacyjnych praktyk w każdym z regionów. P. Marie Pruvot z Agencji Innowacji i Rozwoju Północnej Francji przedstawiła propozycję organizacji wywiadów „peer rewievs” i wizyt studyjnych.
W trakcie konferencji otwierającej projekt partnerzy dokonali prezentacji swoich regionów i instytucji oraz przedstawili stan zaawansowania wdrażania idei procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) w odniesieniu do regionalnych strategii innowacyjności. Ponadto, uczestnicy mieli możliwość wysłuchać prezentacji p. Dominika Foray’a – profesora z Politechniki Federalnej w Lozannie (Szwajcaria) – autora idei procesu przedsiębiorczego odkrywania. Następnie, wystąpili p. Immaculada Perianez-Forte – ekspert w dziedzinie analiz i zarządzania polityką z Platformy S3, Nicolas Signer – przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Programu INTERREG EUROPE, p. Marco Pinno – reprezentant Komisji Europejskiej – DG Regio.
 

 
Kolejne spotkanie w ramach projektu Beyond EDP odbędzie się w listopadzie br. w Holandii – w formie praktycznych warsztatów dotyczących zidentyfikowanych wcześniej dobrych praktyk, problemów i możliwych rozwiązań we wdrażaniu PPO w regionach, zaplanowano również spotkanie „peer-review” – podczas którego uwarunkowania Regionalnej Strategii Innowacyjności Północnej Holandii zostaną przeanalizowane przez Fundację Uniwersytetów i Edukacji Wyższej z regionu Castilia y Leon (Hiszpania). Następnie, ww. partner zostanie oceniony przez Region Umbria (Włochy) na spotkaniu, które zaplanowano w lutym 2017 r. w Hiszpanii. Ponadto, w trakcie ww. spotkania zaplanowano warsztaty „taksforces” – Województwo Łódzkie jako Lider „taskforce” nr 2: „EDP as a mean to get the right policy mix to improve RIS3” powinno poprowadzić spotkanie, w którym udział wezmą: Sojusz Prowincji Północnej Holandii, Region Ostergotland (Szwecja), Fundacja Uniwersytetów i Edukacji Wyższej z regionu Castilia y Leon i Region Umbria – oraz drugie spotkanie Komitetu Sterującego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl