Menu

Cykl wydarzeń na terenie Gminy Rząśnia związanych z obchodami Roku Reymonta

18.04.2017
Nazwa wydarzenia
Cykl wydarzeń na terenie Gminy Rząśnia związanych z obchodami Roku Reymonta
Kiedy
kwiecień  - grudzień2017
Organizator 
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróży
 
1.     07.05.2017 - ogłoszenie konkursu fotograficznego „ Dom polski – zwyczaje i obrzędy w cztery pory roku podczas spotkania w ramach DKK, w programie m.in.  głośne czytanie fragmentów Chłopów,
2.     03.06.2017 - Krajowa Noc Bibliotek
3.     Lipiec 2017 – Projekt - Rok Reymonta z tradycją i obrzędem ludowym - Warsztaty tkackie
4.     Sierpień 2017 – Projekt - Rok Reymonta z tradycją i obrzędem ludowym - Literackie żniwa
5.     Wrzesień 2017 – Projekt - Rok Reymonta z tradycją i obrzędem ludowym - Warsztaty ceramiczne
6.     24 listopada 2017 - Projekt - Rok Reymonta z tradycją i obrzędem ludowym – Katarzynki
7.     21.12.2017  - Wigilia u Boryny – spotkanie opłatkowe oraz podsumowanie Roku Reymonta, ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego, wystawa rękodzieła.
Adres  strony - https://www.facebook.com/dkk.stroza
Organizator
Filia GBP  w Stróży, Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Rząśni, Świetlica w Będkowie, Urząd Gminy w Rząśni
 
Październik 2017 – Nasza Gromada  - przegląd amatorskich zespołów teatralnych.
Adres strony https://www.facebook.com/dkk.stroza
Organizator
Szkoła Podstawowa w Zielęcinie
 
1.     Maj 2017 – Quiz dot. życia i twórczości W. S. Reymonta
2.     Czerwiec 2017 - Konkurs pięknego czytania-  Reymontowskie fascynacje
3.     Wrzesień 2017 - Konkurs recytatorski -  Reymont w poezji i prozie
4.     Październik 2017 -  Konkurs plastyczny - Portret Władysława Stanisława Reymonta
Organizator
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni
 
1.     Maj 2017 -  Konkurs plastyczny dla klas I -II „Przyroda w twórczości Reymonta”
2.     Maj 2017 - Konkurs plastyczny dla klas III„Portret Władysława Stanisława Reymonta”
3.     29 września 2017 - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania  - fragmenty „Ziemi Obiecanej” Władysława Stanisława Reymonta. W rolę lektorów dla klas IV – VII wcielą się nauczyciele  oraz pracownicy szkoły.
4.     Październik 2017 - Konkurs plastyczny na podstawie wysłuchanych fragmentów „Ziemi Obiecanej” dla klas IV -VII „Łódź oczami Reymonta”
Adres strony:  www.zsprzasnia.pl
Organizator
Świetlica w Będkowie
 
1.     Maj 2017 - Taniec ludowy  u Reymonta - Nauka tańca ludowego
2.     Lipiec 2017 - Tradycje ludowe u Reymonta  - Zajęcia tkackie i plastyczne
 
Adres strony: https://www.facebook.com/swietlica.bedkow

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl