czwartek, 7 lutego 2019
Pierwsze posiedzenie nowo powołana Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ma już za sobą. W dniu 5 lutego jej Członkowie spotkali się, by omówić zagadnienia związane z działaniami podejmowanymi w tym roku. Spotkanie otworzył Członek Zarządu Województwa Łódzkiego jednocześnie Przewodniczący Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,…
piątek, 25 stycznia 2019
Dla wszystkich zainteresowanych dofinasowaniem projektów ze środków krajowej sieci obszarów wiejskich odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego spotkanie. Podczas spotkania zostały przedstawione ogólne informacje o konkursie, wzory dokumentów przygotowanych w ramach konkursu. Omówione zostały także  główne problemy, jakie pojawiły się podczas przygotowywania dokumentów lub realizacji operacji w ubiegłych…
poniedziałek, 14 stycznia 2019
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił nowy konkurs dla Partnerów KSOW.  Ogłoszenie o naborze wniosków na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019 pojawiło się na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich oraz http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/14077-konkurs-nr-32019-dla-partnerow-ksow.html. W związku z nowym konkursem dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich…
piątek, 4 stycznia 2019
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieścił ogłoszenie o konkursie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019. Wnioski należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie od dnia 4  do 18 lutego 2019…
piątek, 28 grudnia 2018
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. organizuje, we współpracy z Hong Kong Trade Development Council, seminarium "HONGKONG bramą do rynku chińskiego". Wydarzenie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r. Ma ono na celu zaprezentowanie możliwości współpracy gospodarczej z ww. regionem, znaczenia Hongkongu w sprzedaży transgranicznej, a także programów wsparcia dla polskich…

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie