Aktualności PROW

piątek, 4 stycznia 2019
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieścił ogłoszenie o konkursie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019. Wnioski należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie od dnia 4  do 18 lutego 2019…
piątek, 28 grudnia 2018
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. organizuje, we współpracy z Hong Kong Trade Development Council, seminarium "HONGKONG bramą do rynku chińskiego". Wydarzenie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r. Ma ono na celu zaprezentowanie możliwości współpracy gospodarczej z ww. regionem, znaczenia Hongkongu w sprzedaży transgranicznej, a także programów wsparcia dla polskich…
piątek, 14 grudnia 2018
Ukazał się czwarty numer kwartalnika „Wprowadzamy zmiany” w którym znalazły się artykuły dotyczące województwa łódzkiego, ale także te, które dotyczą rolnictwa i obszarów wiejskich w szerszym zakresie. W tym wydaniu znalazły się także informacje o nowej ustawie wprowadzającej rewolucję w kołach gospodyń wiejskich. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją. Kwartalnik…
wtorek, 27 listopada 2018
W dzisiejszych czasach, głównie za sprawą globalizacji przemysłu, coraz większą wagę przywiązuje się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności. Tematyka ta została poruszona podczas trwającej w dniach 22-23 listopada konferencji. Do Łodzi przyjechali przedstawiciele branży spożywczej oraz ośrodków naukowych z kraju i z Europy, by wspólnie omówić aktualne problemy. W…
wtorek, 27 listopada 2018
W trosce o pełne wykorzystanie budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się z apelem o terminowe realizowanie projektów w ramach ww. Programu oraz składanie w wyznaczonych terminach wniosków o płatność.  Powyższa prośba wynika z potrzeby okresowego rozliczania się z założonych zobowiązań budżetowych…