Pomocnicze opracowanie dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych

wtorek, 5 lipca 2022

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniach od 15.07.2022 r. do dnia 12.09.2022 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy dla inwestycji typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych udostępniamy dla Państwa, jako opracowanie dodatkowe, formularz wniosku o przyznanie pomocy zawierający komentarze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nt. zasad wypełniania formularza wniosku o przyznanie pomocy. Pragniemy zwrócić uwagę, iż zawarte w ww. formularzu uwagi nie stanowią formalnej instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie, która dostępna jest na stronie internetowej: www.lodzkie.pl/fwopp. Zawarte w opracowaniu komentarze należy zatem traktować jako pomocnicze, a formularz wniosku o przyznanie pomocy wypełnić przede wszystkim zgodnie z przywołaną Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” (sygn. IW-1/7.2.1)