Kolejne dotacje dla gmin na operacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

czwartek, 22 kwietnia 2021

W związku z zakończonym III naborem wniosków o przyznanie pomocy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w dniu 22 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zawarte zostały dwie kolejne umowy o przyznaniu pomocy.

Pomoc w wysokości 73 981,00 zł otrzymała Gmina Świnice Warckie na operacje związaną z przebudową oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich, natomiast Gminie Nowy Kawęczyn została udzielona pomoc finansowa w wysokości 917 323,00 zł na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków w miejscowościach Podfranciszkany i Franciszkany.

W podpisywaniu umów z Beneficjentami uczestniczył ze strony Samorządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.