facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Złota Grusza: przedłużamy nabór zgłoszeń

Uwaga!
Przedłużamy nabór zgłoszeń do wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne "Złota Grusza"!

Zgłoszenia można nadsyłać jeszcze do 10 września 2017 r.!

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie: http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/12461-nowa-zlota-grusza.html

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl