Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ważna interpretacja dotycząca operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Przedstawiamy pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące podmiotów realizujących operacje typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, informujące o obowiązku przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji było wymagane przepisami prawa, a decyzja nie była przedłożona wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl