Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy na dofinansowanie obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych podpisane

W dniu 10 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznaniu pomocy z Beneficjentami wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020
w zakresach dotyczącychinwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej.

W uroczystości ze strony Zarządu Województwa Łódzkiego udział wzięli Pan Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Pan Dariusz Klimczak - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

W wyniku rozstrzygnięcia naborów wniosków o przyznanie pomocy dla ww. typów operacji wsparcie uzyska realizacja 26 projektów dotyczących budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne na łączną kwotę pomocy 11,5 mln zł oraz osiem przedsięwzięć dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznych, których suma wsparcia wyniesie ponad 4 mln zł.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl