Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stoisko PROW podczas Dożynek Wojewódzkich w Sławnie

W minioną niedzielę, 26 sierpnia rolnicy z terenu województwa łódzkiego dziękowali za tegoroczne plony podczas Dożynek Wojewódzkich w Sławnie, w powiecie opoczyńskim. Uroczystość rozpoczęła się od dziękczynnej mszy świętej w kościele parafialnym w Sławnie. Następnie korowód dożynkowy przeszedł na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie rozpoczęła się część oficjalna. Na przybyłych do Sławna gości czekało wiele atrakcji, w tym m.in. prezentacje wieńców dożynkowych, występy zespołów folklorystycznych, stoiska promocyjne gmin i powiatów, kół gospodyń wiejskich, lokalnych rękodzielników, instytucji związanych z rolnictwem, wystawy sprzętu rolniczego oraz degustacje regionalnych specjałów.
Wszyscy odwiedzający w tym dniu stoisko promocyjne Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, mogli uzyskać  informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kwalifikowalności kosztów, zasad wypełniania i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz otrzymać publikacje i materiały promujące Program.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl