Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie przedstawicieli LGD w Smardzewicach

W dniach 7-8 grudnia 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym INWEST w Smardzewicach odbyło się  spotkanie szkoleniowo-informacyjne z lokalnymi grupami działania 
z województwa łódzkiego w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. 
Program dwudniowego spotkania obejmował wiele bieżących tematów m.in.: podsumowanie zorganizowanych do tej pory naborów wniosków, omówienie najczęściej pojawiających się błędów zarówno w ramach naborów standardowych oraz grantowych jak i samych wnioskach o przyznanie pomocy, podsumowanie kontroli realizacji lokalnych strategii rozwoju, protesty od rozstrzygnięć rady decyzyjnej, ochronę danych osobowych, zasady konkurencyjności oraz zasady funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Ponadto zostały omówione bieżące sprawy dotyczące sposobu wdrażania działań objętych inicjatywą LEADER. 
Drugiego dnia spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z rozliczeniem wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w tym najczęściej popełniane błędy występujące we wnioskach. 
Omówiono również wnioski o płatność dla projektów grantowych oraz wnioski o płatność dla działania przygotowanie i realizacja w zakresie współpracy z lokalnymi grupami działania.  
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl