Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznano pomoc kolejnej Ochotniczej Straży Pożarnej

W dniu 3 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pomoc w wysokości 164 819,00 zł otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu, której miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”.
W ramach podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu realizować będzie operacje pod tytułem „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP w Lubieniu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych”.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl