Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznano pomoc dla gmin oczekujących na dodatkowe środki w ramach kształtowania przestrzeni publicznych

W dniu 29 maja 2019 r. w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego podpisano dwie umowy o przyznaniu wsparcia w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych. Pomoc uzyskały gminy, które dotychczas oczekiwały na dostępność środków umożliwiających przyznanie im pomocy po rozstrzygnięciu konkursu dla ww. działania trwającego w okresie: 03.04.2018 r. - 30.05.2018 r. Powyższe stało się możliwe dzięki zmianie w dniu 6 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podziale środków PROW. Dzięki zwiększeniu alokacji środków dla ww. typu operacji wsparcie uzyskały Gmina Dobryszyce na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryszyce” oraz Gmina Gomunice na projekt pn. „Budowa centrum wsi w Gomunicach”.

Łączna kwota wsparcia dla ww. projektów wyniesie  632 384,00 zł.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl