Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznano kolejne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy LEADER

W dniu 29 października 2019 r. zawarto kolejną umowę o przyznaniu pomocy z zakresu inicjatywy Leader. Pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
przyznano Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach. Dzięki dofinansowaniu wysokości 52 106,00 zł zostanie zrealizowana operacja pod nazwą Utworzenie placu zabaw pod nazwą „Zakątek Misia Wojtka” na osiedlu imieniem gen. Władysława Andersa w Krośniewicach. Miejsce wypoczynku dla najmłodszych znajdować się będzie na terenie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”. Umowę Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach Panu Grzegorzowi Nodzakowiwręczył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl