Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” podsumowała realizację międzynarodowego projektu współpracy

LGD „Dolina rzeki Grabi” podsumowała realizację międzynarodowego projektu współpracy
W dniu 25 września 2019 r. w Hotelu Kolumna Park, odbyła się konferencja podsumowująca realizację międzynarodowego projektu współpracy „Quest umożliwi innowacyjne zwiedzanie”, którego celem jest: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD "Dolina rzeki Grabi" oraz Federación de Municipios de Madrid poprzez utworzenie ścieżek questowych na obszarze LGD oraz wymianę doświadczeń w zakresie zintegrowanej promocji.” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW na lata 2014-2020”. Honorowy Patronat nad konferencją objął Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego. Konferencję rozpoczęła Anna Doliwa – prezes zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” wraz z Robertem Jarzębakiem - Wójtem Gminy Dobroń, na której terenie zrealizowana została konferencja i opracowany pierwszy transgraniczny quest samochodowy w Polsce „Ukryte młyny Grabi”.  W wydarzeniu uczestniczył Andrzej Górczyński – członek zarządu województwa łódzkiego, który w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego -  Grzegorza Schreibera, odebrał z rąk Jana Carlosa Munoz Becerril – Sekretarza Generalnego Federacji Gmin Madrytu podziękowanie za miłe przyjęcie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w lipcu br. Pan Andrzej Górczyński, pogratulował zarządowi LGD i FMM sprawnej realizacji projektu, który z pewnością przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie lokalnej grupy, ale również województwa łódzkiego.

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl