Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejne umowy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 10 lipca br. pomoc na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych w wysokości 50 000,00 zł otrzymała Pani Małgorzata Wojciechowska. Powyższy projekt został wybrany do realizacji strategii prowadzonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”.

Wsparcie finansowe na zakupu maszyny do świadczenia usług w zakresie nakładania powłok przemysłowych metodą natryskową w dniu 11 lipca br. otrzymał Pan Jarosław Draus prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DR AUS. Wniosek został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.

Integracja mieszkańców z miejscem zamieszkania, przybliżanie dawnych obrzędów i historii regionu, propagowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu to główne cele projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. W dniu 12 lipca br. podpisana została umowa na kwotę wsparcia 181 325,00 zł z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W ramach operacji zorganizowane zostanie 6 imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych: rekonstrukcja historyczna bitwy 36 pp Legii Akademickiej w miejscowości Kamionka, międzywojewódzki turniej piłki nożnej dla dzieci w Sulmierzycach, impreza plenerowa promująca obszar nadwarciański w Osjakowie, festyn „Folkowe inspiracje”
w Pajęcznie, spotkanie poświęcone historii Sulmierzyc z wydaniem publikacji, jubileusz 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewicach. 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl