Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DOFINANSOWANIE DLA POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

W dniu 31 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została podpisana kolejna umowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie w wysokości 10 590 946,15 zł otrzymał Powiat Pajęczański na realizację operacji „Scalanie gruntów obiektu Kruplin”.

Władzom powiatu pajęczańskiego umowę wręczyli przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska oraz członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński.

Projekt obejmuje wykonanie prac scaleniowych na obszarze 1021 ha gruntów. Dzięki realizacji tych prac stworzone zostaną korzystniejsze warunki gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Widocznym efektem będzie zmniejszenie ilości działek w gospodarstwach rolnych, powiększenie powierzchni działek czy też przybliżenie ich do siedliska oraz nowa sieć dróg.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl