Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodatkowe 9,5 miliona złotych na wsparcie dla obszarów wiejskich w łódzkiem

Samorząd województwa łódzkiego pozyskał dodatkowe pieniądze na wsparcie obszarów wiejskich w naszym regionie. Poinformował o tym w czwartek (23 lipca) na konferencji prasowej Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa. 

Na realizację tzw. Inicjatywy LEADER Łódzkie dysponowało dotychczas kwotą ponad 131 milionów zł. Dzięki pomyślnym dla samorządu województwa decyzjom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pula tych środków powiększy się o kolejne 9,5 mln zł i zasili budżety 12 spośród 17 lokalnych grup działania w naszym regionie.

- Na znacznej większości obszaru województwa łódzkiego ogłoszone zostaną kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy - powiedział podczas konferencji Andrzej Górczyński. - Niemal 6,5 miliona złotych, a więc blisko 70 procent tej kwoty, przeznaczone zostanie na tworzenie działalności gospodarczych lub rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Dzięki tym dotacjom w wielu firmach województwa łódzkiego utworzone zostaną nowe miejsca pracy oraz utrzymane zostaną te już istniejące. To niezwykle istotne w obecnej, trudnej sytuacji na obszarach wiejskich, szczególnie w rejonach dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19.

- Nabory wniosków ogłaszane będą przez lokalne grupy działania, które pełnią rolę pomocniczą dla zarządu województwa. W specjalny sposób premiowane będą wszelkie inicjatywy gospodarcze szczególnie istotne z punktu widzenia polskiej wsi – podkreślił Andrzej Górczyński.

Ułatwiony dostęp do unijnych pieniędzy będą mieli wnioskodawcy, którzy w swojej działalności gospodarczej będą wykorzystywać to, co wytwarzają lokalni rolnicy oraz założą działalność polegającą na przetwórstwie produktów rolnych i produkcji zdrowej, ekologicznej, niskoprzetworzonej żywności. Pozostałe środki wesprą lokalną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną, dzięki czemu powstanie wiele miejsc wypoczynku, między innymi siłownie zewnętrzne i place zabaw, oraz wyremontowane zostaną świetlice Ochotniczych Straży Pożarnych.

bg. foto: Sebastian Sołtyszewski

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl