Dotacje 2016

OCHRONA ZABYTKÓW 2016


Prezentacja ze spotkania na temat Sprawozdania końcowego z wykonania prac przy zabytku (07.09.2016)

Dziękując wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu informacyjnym, Departament Kultury i Edukacji przedstawia prezentację na temat rozliczania dotacji przyznanych w 2016 r. z budżetu województwa łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Wzór sprawozdania dostępny jest poniżej, na niniejszej stronie.

Do pobrania:
Prezentacja na temat Sprawozdania końcowego

Informacji w zakresie rozliczenia dotacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:
- w zakresie merytorycznym: Magdalena Sowińska, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w zakresie merytorycznym: Monika Gering, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza beneficjentów, którzy w 2016 r. otrzymali dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego, na spotkanie informacyjne mające na celu przybliżenie zasad rozliczania dotacji.

Spotkanie odbędzie się 7 września (środa) br. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego, s. 104 (I piętro).

Proszę o mailowe potwierdzenie swojej obecności bądź wskazanie osoby/ osób, które będą obecne na spotkaniu do dnia 5 września br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Umowa o udzielenie dotacji
Aktualnie w Departamencie Kultury i Edukacji trwa procedura opracowywania i podpisywania umów z Beneficjentami. O terminie podpisania umowy każdy Beneficjent zostanie poinformowany telefonicznie. Poniżej zamieszczamy projekt umowy wraz z załącznikami.
•             1. wzór umowy o udzielenie dotacji
•             2. załącznik 4 - harmonogram
•             3. załącznik 5 - tablica informacyjna (.docx)
                    załącznik 5 - tablica informacyjna (.pdf)
•             4. załącznik 6 - oświadczenie o zgodności danych
•             5. załącznik 7 - sprawozdanie z realizacji zadania
•             6. załącznik 8 - opis dokumentu księgowego
                 
•             Do pobrania: Logotypy Województwa Łódzkiego
Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr  XXIII/293/16 z dnia 24 maja 2016 r. rozstrzygnął konkurs i udzielił w 2016 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkie.

Serdecznie gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy formularze, które należy pobrać i wypełnić w przypadku udzielenia dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana i podjęcia się realizacji dofinansowanego zadania:
Zaktualizowany harmonogram realizacji prac lub robót budowlanych
Zaktualizowany kosztorys prac lub robót budowlanych
 
Druki należy dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o udzielonej dotacji na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 
Do pobrania dokumenty pomocnicze:
Instrukcja wypełniania aktualizacji harmonogramu i kosztorysu
Wyciąg z Regulaminu przyznawania dotacji
 
Kontakt:
- w zakresie merytorycznym: Monika Gering, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W dniu 11 stycznia br. w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych aplikowaniem w konkursie  na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Podczas spotkania omówione zostały praktyczne wskazówki dotyczące regulaminu konkursu, prawidłowego wypełnienia wniosku oraz finansowania i rozliczania udzielonej dotacji.
Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie oraz zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi prezentowanymi podczas spotkania.

Do pobrania:
prezentacja


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego
 
Nabór wniosków: 16.12.2015 – 01.02.2016
Budżet: 2 000 000 zł
 
O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 80 tys. złotych.
 
Priorytetowo będą traktowane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.

11 stycznia 2016 roku o godz.11.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o dofinansowanie, które odbędzie się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8. W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione: zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.
Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny poniżej i przesłać go na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 8 stycznia 2016 roku.
Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy na spotkanie

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA APLIKACJI

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o konkursie
2. Regulamin konkursu
3. Wzór wniosku (.doc)
4. Wzór wniosku (.rtf)
5. Regulamin pracy Komisji
6. Karta oceny formalnej
7. Karta oceny merytorycznej
 
Data publikacji: 16.12.2015 r.
 
Uchwała Nr XXXI/629/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Uwaga: W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXII/642/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/775/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego zmieniająca nazwę Urzędu na „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego”, w dokumentacji konkursowej pod pojęciem Urząd Marszałkowski w Łodzi należy rozumieć nazwę „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego”.
 
Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:
- w zakresie merytorycznym: Magdalena Sowińska, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w zakresie merytorycznym: Monika Gering, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w zakresie finansowym: Aneta Winciorek, tel. 42 291 97 79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..OCHRONA ZABYTKÓW 2018
OCHRONA ZABYTKÓW 2017
OCHRONA ZABYTKÓW 2015
OCHRONA ZABYTKÓW 2014
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.