Dotacje 2014

OCHRONA ZABYTKÓW 2014

Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania prac przy zabytkach?
 
Aktualnie w Departamencie Kultury i Edukacji trwają konsultacje w sprawie rozliczeń dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu województwa łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:
- w sprawach finansowych, tel. 42/ 291 98 54,
- w sprawach merytorycznych, tel. 42/ 291 98 27Wzór umowy o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego
O terminie podpisania umowy każdy Beneficjent zostanie poinformowany telefonicznie.
Poniżej zamieszczamy projekt umowy wraz z załącznikami.

1.      Wzór umowy
2.      Załącznik Nr 4 - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania;
3.      Załącznik Nr 5 - Wzór informacji o wsparciu finansowym z budżetu Województwa Łódzkiego;
4.      Załącznik Nr 6  - Oświadczenie Beneficjenta o zgodności danych ze stanem prawnym i faktycznym na dzień podpisania umowy; 
5.      Załącznik Nr 7 - Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

Do pobrania: Logotypy Województwa Łódzkiego (www.lodzkie.pl/urzad/system-identyfikacji)
Zgodnie z postanowieniami umowy Beneficjent zobowiązuje się m.in. do: zamieszczenia we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i wydawnictwach, dotyczących zadania oraz w kontaktach z mediami informacji o otrzymanej dotacji, logo Województwa Łódzkiego zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej oraz wytycznymi, dostępnymi na stronie: www.lodzkie.pl oraz zapisu: „zrealizowano przy udziale środków z budżetu Województwa Łódzkiego”, a także umieszczenia w miejscu realizacji zadania informacji o wsparciu finansowym z budżetu Województwa Łódzkiego. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 5 do umowy. Wszystkie materiały informacyjne, promocyjne i wydawnictwa przed publikacją muszą uzyskać akceptację Województwa. W celu uzyskania akceptacji Beneficjent zobowiązuje się przesłać projekty poglądowe materiałów promocyjnych do Departamentu Kultury i Edukacji drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 


Informacja dla Beneficjentów

Poniżej zamieszczamy formularze, które należy pobrać i wypełnić w przypadku udzielenia dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana i podjęcia się realizacji dofinansowanego zadania:

Zaktualizowany harmonogram realizacji prac lub robót budowlanych

Zaktualizowany kosztorys prac lub robót budowlanych
 
Druki należy dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o udzielonej dotacji, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Do pobrania dokumenty pomocnicze:
Instrukcja wypełniania aktualizacji harmonogramu i kosztorysu

Wyciąg z Regulaminu przyznawania dotacji
 
Kontakt:
Magdalena Sowińska, Wydział ds. Mecenatu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, pok. 1321, tel. 42/ 291 98 27
Monika Staniewska, Wydział Ekonomiczny, pok. 1314, tel. 42/ 291 98 54 (do 15.05)
Aneta Winciorek, Wydział Ekonomiczny, pok. 1314, tel. 42/ 291 97 79


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr XLVI/858/14 w dniu 29 kwietnia 2014 roku rozstrzygnął konkurs i udzielił w 2014 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkie.
Serdecznie gratulujemy!

Z dniem 11 lutego br. zakończył się nabór wniosków w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
W terminie wpłynęło aż 113 wniosków.
Aktualnie w Departamencie Kultury i Edukacji trwa ocena formalna wniosków. W kwietniu planowane jest rozstrzygnięcie konkursu przez Sejmik Województwa Łódzkiego.
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem!


Nabór wniosków o dotację: 13.01.2014 – 11.02.2014Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:
- w zakresie merytorycznym: Magdalena Sowińska, tel. 42 291 98 27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w zakresie finansowym: Agnieszka Żuber, tel. 42 291 98 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


SPOTKANIE INFORMACYJNE - materiały do pobrania
Dziękując wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu informacyjnym, Departament Kultury i Edukacji poniżej zamieszcza materiały prezentowane podczas spotkania.

Materiały ze spotkania informacyjnego 17.01.2014 r.
Konkurs – co? gdzie? kiedy?
Jak poprawnie wypełnić wniosek?
Przyznanie dotacji - co dalej?

Wzór wniosku -  instrukcja


Dziękujemy za udział w spotkaniu!
Zachęcamy do brania udziału w konkursie!

 Samorząd Województwa Łódzkiego co roku przekazuje fundusze na wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Działania samorządu w coraz większym zakresie aktywizują i skutecznie wspierają właścicieli obiektów zabytkowych oraz wpływają na poprawę stanu zachowania wielu cennych dóbr naszego regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Dotacje obejmują prace przy:

1. Zabytkach nieruchomych – będących układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami architektury i budownictwa, także obronnego i dawnego przemysłu, zabytkowymi cmentarzami i miejscami upamiętniającymi wybitne osoby i wydarzenia historyczne.

2. Zabytkach ruchomych - będących wybitnymi dziełami dawnej sztuki (malarstwa sztalugowego, rzeźby, polichromii), rzemiosłem artystycznym i sztuką użytkową oraz wytworami techniki charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentujących poziom nauki i rozwój cywilizacyjny.

3. Zabytkach archeologicznych.

Dotychczas udzielone dotacje pozwoliły ukończyć lub znacznie zaawansować znaczące inwestycje z dziedziny renowacji i konserwacji zabytków z regionu łódzkiego, do których należą przede wszystkim wille i pałace dawnych fabrykantów będące obecnie siedzibami ważnych instytucji społecznych i kulturalnych, a także świątynie stanowiące świadectwo wielokulturowej i wielowyznaniowej przeszłości województwa.

Szczegółowe informacje na temat dotacji można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod numerem telefonu: 42 291 98 27 oraz drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

XIII piętro (pok. 1321)OCHRONA ZABYTKÓW 2014

W2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego przeznaczono 1 500 000 zł.
13 stycznia br. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Nabór wniosków trwa do 11 lutego 2014 r.
Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 150 tys. złotych.
Priorytetowo będą traktowane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.
Do pobrania:
1. Regulamin konkursu
2. Wzór wniosku
3. Regulamin pracy Komisji
4. Karta oceny formalnej
5. Karta oceny merytorycznej
 
Uchwała Nr XXXI/629/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Uwaga: W związku z wejściem w życie w dniu 22 lutego br. Uchwały Nr XXXII/642/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/775/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego zmieniająca nazwę Urzędu na „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego”, w dokumentacji konkursowej pod pojęciem Urząd Marszałkowski w Łodzi należy rozumieć nazwę „Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego”.

UWAGA !!!! SPOTKANIE INFORMACYJNE
W związku z ogłoszonym konkursem, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o dofinansowanie na wykonanie prac przy zabytkach, które odbędzie się w dniu 17 stycznia br. o godz. 12.00 (miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, sala Sejmiku Województwa Łódzkiego 104 – I piętro).
W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.01.2014 r., do godz. 16.00.
 
Formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne 17.01.2014OCHRONA ZABYTKÓW 2018
OCHRONA ZABYTKÓW 2017
OCHRONA ZABYTKÓW 2016
OCHRONA ZABYTKÓW 2015
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.