Jakość Tradycja


Wspólny znak towarowy gwarancyjny „Jakość tradycja” został stworzony przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego przy współpracy ze Związkiem Województw RP w celu wyróżniania, promocji i ochrony produktów wysokiej jakości.Jest pierwszym w Polsce znakiem jakościowym dla naturalnej żywności, który poprzez wyróżnianie żywności wysokiej jakości z sektora żywności naturalnej z założenia stał się istotnym elementem budowy rynku i wsparcia producentów tego sektora przez wyraźne ich wyróżnienie od produkcji przemysłowej, nie tylko na etapie produkcji podstawowej ale również przetwórstwa. Takie wyróżnienie na rynku unijnym zawsze pozwala na uzyskanie wyższej dochodowości przez producentów. Pozwala na jej identyfikację, uznawanie, wyróżnianie, ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych, tradycyjnych, czy też lokalnych. Dzięki możliwości wyróżniania najlepszych wyrobów znak informuje, zarówno konsumentów, jak też wszystkich innych zainteresowanych, o walorach produktów regionalnych i lokalnych oraz o szczególnym ich charakterze.
O prawo do używania znaku mogą ubiegać się jest wszyscy producenci żywności naturalnej i tradycyjnej wytwarzający produkty o najwyższej jakości, dla których posiadanie znaku będzie szansą maksymalizacji własnych, szeroko rozumianych korzyści. To także bardzo wyraźne wyróżnianie ich asortymentu od zwykłej przemysłowej żywności. Do systemu są przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie
z Regulaminem Znaku, który został przyjęty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a wcześniej zatwierdzony przez Radę, Zarząd Izby oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Znak Jakość Tradycja jest znakiem zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym za numerem Z-307821 i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak wspólny gwarancyjny. W roku 2007 znak został uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Producenci, którzy ubiegają się o Znak „Jakość Tradycja”, aby udowodnić wyjątkowość swoich produktów, poddają się kontroli w celu uzyskania certyfikatu jakościowego. O częstotliwości, zasadach i zakresie dokonywania kontroli decyduje producent danego wyrobu w porozumieniu z wybraną przez siebie jednostką certyfikującą. O przyznanie Znaku ubiegać się mogą przedsiębiorstwa i rolnicy wytwarzający; produkty rolne, środki spożywcze i napoje spirytusowe. System Jakości Żywności „Jakość Tradycja” w pełni odpowiada wymogom prawa unijnego. System ten poprzez wyróżnianie wysokiej jakości żywności naturalnej stał się istotnym elementem budowy rynku i wsparcia producentów tego sektora przez wyraźne ich wyróżnienie od produkcji przemysłowej, nie tylko na etapie produkcji podstawowej ale również przetwórstwa. Takie wyróżnienie na rynku unijnym zawsze pozwala na uzyskanie wyższej dochodowości przez producentów. Przedsiębiorcy uczestniczący w Systemie Jakości Żywności mogą ubiegać się o dotacje z funduszy unijnych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Znaku, który jest dostępny pod adresem http://www.produktyregionalne.pl/jakosc.php?body=article&name=pliki-do-pobrania&lang=pl. Jeśli mieliby Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu z biurem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OPIS SYSTEMU JAKOŚCIOWEGO „JAKOŚĆ TRADYCJA”– SYSTEM DLA NAJLEPSZYCH System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.
System stawia na:
- Jakość produktu: do systemu będą przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów.
- Kontrolę jakości: producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci używający znaku jakościowego „Jakość Tradycja” będący w Systemie Jakości Żywności powinni poddawać swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie że stosowana metoda wytwarzania jest zgodna z metodą deklarowaną we wniosku.
- Otwartość Systemu: do systemu organizowanego prze PIPRiL we współpracy ze Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby i nie należący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. - Przejrzystość i identyfikowalność produktu: regulamin określa tryb i zasady korzystania ze znaku. Używający go producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu (traceability). Co wyróżniamy:
  • Produkty rolne
  • Środki spożywcze
  • Napoje spirytusowe
Charakterystyki produktów wyróżnianych Znakiem:
1. Surowce naturalne:
- z gospodarstw ekologicznych - gospodarstw o systemie produkcji stosujących Dobrą Praktyką Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO
- surowce użyte do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne (Traceability)
2. Produkty muszą charakteryzować się:
- tradycyjnym składem; lub - tradycyjnym sposobem wytwarzania
- szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter - szczególną jakością lub reputacją odróżniającą ją od produktów należących do tej samej kategorii.
- za tradycyjny skład, tradycyjny sposób wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się takie, które posiadają co najmniej 50 letni rodowód (dwa pokolenia)
- za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 rokiem
Założenia i cele:
  1. Wyróżnianie na rynku produktów wytworzonych z naturalnych surowców
    i produkowanych tradycyjnymi metodami.
  2. Produkty takie posiadają cechy charakterystyczne wymienione powyżej w p.1-2.
  3. Produkty takie są produkowane w sposób umożliwiający monitorowanie pochodzenia surowców użytych do produkcji oraz monitorowanie odbiorców pośrednich produktu.
  4. Nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane zgodnie z normą PN-EN 45011 i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zapotrzebowanie rynku: System Jakości Żywności „Jakość Tradycja” w pełni odpowiada wymogom prawa unijnego. System jest otwarty na producentów z kraju i zagranicy i ma szansę przekroczyć granicę naszego kraju oraz być propozycją szczególnie dla krajów sąsiadujących, które w tym samym czasie co Polska stały się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. System ten poprzez wyróżnianie żywności wysokiej jakości z sektora żywności naturalnej z założenia powinien stać się istotnym elementem budowy rynku i wsparcia producentów tego sektora przez wyraźne ich wyróżnienie od produkcji przemysłowej, nie tylko na etapie produkcji podstawowej ale również przetwórstwa. Takie wyróżnienie na rynku unijnym zawsze pozwala na uzyskanie wyższej dochodowości przez producentów.
Funkcjonowanie systemu: Funkcjonowanie systemu „Jakość Tradycja” opiera się o regulamin używania Znaku Jakościowego „Jakość Tradycja”, który to regulamin złożony jest w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, nr akt Z-307821. Decyzją z dnia 12 czerwca 2007r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał system „Jakość Tradycja” za krajowy system jakości żywności.
 
Produkty z terenu Województwa Łódzkiego, które otrzymały prawo używania znaku Krajowego Systemu Jakości Żywności "Jakość Tradycja" (stan na dzień 28.01.2022) - 69 produktów:

1. Chleb Żytni Szadkowski GS„SCh"w Szadku
2. Wędzonka Szadkowska j. w.
3. Chleb Żytni Tradycyjny j. w.
4. Kaszanka z Szadku j.w.
5. Mąka Pszenna Szadkowska Młyn Zbożowy Jerzy Łaszkiewicz i Synowie sp. j.
6. Syrop malinowy z Lubowidzy Tłocznia Soków Owocowych „VERO” Dariusz Kuna
7. "Kozacki" miód kwiatowy w kamionce Pasieka Tadeusz Kozak
8. Chleb Żytni Tradycyjny GS "SCh" w Ozorkowie
9. Sok Jabłkowy z Kałęczewa Grażyna Wiatr
10. Twaróg półtłusty z Głuchowa Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie
11. Masło Ekstra z Głuchowa j. w.
12. Karp z Bylin Gospodarstwo Rybackie Stare Byliny
13. Chleb żytni z Koluszek PPHU Zakład Piekarniczy Elżbieta Olszyńska
14. Chleb razowy z Koluszek j. w.
15. Chleb Staropolski j. w.
16. Sernik z Koluszek j. w.
17. Ciastka maślane z Koluszek j. w.
18. Masło ekstra z Klimeko PPH „Klimeko" Bogusław Klimczak
19. Jogurt naturalny 9% j.w.
20. Chrzan Nadwarciański Z.P.H.U „Moryń" Włodarczyk i Moryń s.c.
21. Ogórki kwaszone z Siemkowic j.w.
22. Masło ekstra tradycyjne naturalne szczercowskie Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska w Szczercowie
23. Ser twarogowy półtłusty szczercowski j.w.
24. Śmietana 18% luksusowa Jogo Łódzka Spółdzielnia Mleczarska
25. Lody śmietankowe Bambino j.w.
26. Twaróg półtłusty j. w.
27. Twarożek wiejski luksusowy j.w.
28. Masło łowickie ekstra Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
29. Twaróg krajanka półtłusty j.w.
30. Kefir j.w.
31. Maślanka j.w.
32. Twaróg półtłusty j. w.
33. Ser Gouda j. w.
34. Ser Księżacki j. w.
35. Ser Edamski j.w.
36. Mleko "MU!" z Sieradza Okręgowa spółdzielnia Mleczarska w Sieradzu Wart - Milk
37. Twaróg chudy Milkpol S.A.
38. Twaróg półtłusty j. w.
39. Twaróg tłusty j. w.
40. Twaróg 100% wiejski j. w.
41. Chleb żytni ze Srocka Piekarnia PPHU Trojan Moszczenica
42. Chleb tradycyjny ze Strocka j.w.
43. Pierogi od Kowala KOWAL Aleksandra Kowalska
44. Miód nektarowy z Lipki Pasieka w Lipce Dariusz Serafiński
45. Jałowiec PPHU Duninex II s.c.
46. Twaróg tłusty Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu
47. Twaróg półtłusty, półtłusty mielony j. w.
48. Twaróg chudy j. w.
49. Masło ekstra z Wielunia, masło ekstra osełkowe j. w.
50. Twarożek kanapkowo -sernikowy "Mój ulubiony" j.w.
51. Mój ulubiony Jogurt kremowy j.w.
52. Moja ulubiona Śmietana 18% j.w.
53. Moja ulubiona Śmietana 12% j.w.
54. Twarożek: kremowy "Mój ulubiony", "sernikowy kremowy "Mój ulubiony" j.w.
55. Mój ulubiony Kefir wieluński j.w.
56. Twaróg półtłusty Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku
57. Masło ekstra Łask j.w.
58. Twarożek śmietankowy Łask j.w.
59. Ser twarogowy tłusty Łask j.w.
60. Ale! Twaróg tłusty z Radomska Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku
61. Ale! Twaróg półtłusty z Radomska j.w.
62. Hej! Twaróg tłusty j.w.
63. Hej! Twaróg półtłusty j.w.
64. Hej! masło ekstra osełkowe j.w.
65. Dobre! Masło ekstra z Radomska j.w.
66. Zalewajka

Inter Solar

67. Masło ekstra ze Skierniewic Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach
68. Ogórki konserwowe PPHU Frutico
69. Ogórki konserwowe ZPOiW Almar