logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Drugi Dialog Polityczny w Brnie

The second Policy Dialogue meeting The second Policy Dialogue meeting

W dniach 1 – 2 października 2019 r. w Brnie (Czechy) odbył się kolejny dialog polityczny w ramach projektu THINGS+. Wydarzenie związane było z realizacją zadania pn. Rekomendacje dla polityki innowacji usług w Europie Środkowej, którego Województwo Łódzkie  jest liderem. Podczas spotkania w Brnie odbyły się warsztaty z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za politykę rozwoju oraz instytucji otoczenia biznesu z krajów partnerskich. Celem współpracy ww. podmiotów było omówienie głównych instrumentów wsparcia innowacji wybranych na podstawie ankiety przeprowadzonej przez partnerów. Pod dyskusję poddano programy i projekty wsparcia funkcjonujące w regionach partnerskich oraz ich przydatność w tworzeniu polityk dla rozwoju firm produkcyjnych.
Warsztaty prowadzone były przez 2 ekspertów ze Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce zatrudnionych przez Województwo Łódzkie. W wyniku warsztatów interesariusze i partnerzy opracowali 10 narzędzi wspierających MŚP w procesie wdrażania innowacyjnych usług, które następnie zostaną włączone do Rekomendacji.           

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl