DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE BDO

Zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA)

15  grudnia  Dyrekcja  Generalna  Polityki  Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej,  uruchomiła  pierwsze  zaproszenie  do  składania  wniosków
w ramach  inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
Inicjatywa jest nowym instrumentem KE (zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia ws.   EFRR)   stworzonym   w   celu   zapewnienia   wsparcia 
i  możliwości przetestowania   innowacyjnych  rozwiązań  i  nowego  podejścia  do  wyzwań stojących  przed  władzami  miejskimi  w  całej  Europie.
Z budżetu EFRR na realizację  inicjatywy  w  okresie 2015-2020 przeznaczonych zostało 372 mln EUR. 
Każdy  projekt  może otrzymać współfinansowanie z EFRR w wysokości do 5 mln euro.  Maksymalna  stopa  współfinansowania  wynosi 80%, wdrożenie projektu musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 3 lata.
Trwający, pierwszy nabór, którego budżet wynosi 80 mln EUR, koncentruje się na czterech obszarach tematycznych powiązanych z agendą miejską UE, tj:
   ·           Ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast)
  ·            Integracja imigrantów oraz uchodźców
   ·           Transformacja energetyki
   ·           Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej
Zapraszamy  do  zapoznania  się  wymaganiami i dokumentami aplikacyjnymi na stronie inicjatywy: http://www.uia-initiative.eu/fr/node/5
 
Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r.
Dla  zainteresowanych  udziałem  w  naborach, w styczniu i lutym 2016 r., w całej  UE  odbędą  się  cztery  spotkania  informacyjne: w Brukseli, Rydze, Rzymie  oraz  w  Krakowie. Zachęcamy do udziału w spotkaniu organizowanym 3 lutego w Krakowie, rejestracja jest już otwarta: http://www.uia-initiative.eu/en/krakow-applicant-seminar
 
Więcej informacji na temat inicjatywy Urban Innovative Actions: http://www.uia-initiative.eu/
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl