DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE BDO

Konkurs w ramach programu PO WER Działanie 4.1 Innowacje społeczne "Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi,

W  ramach programu PO WER został ogłoszony konkurs nr POWER.04.01.00-IZ.00-00-002/15 na Deinstytucjonalizację usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
 
W ramach konkursu finansowane będą działania związane z procesami deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez: opracowanie modelu innowacyjnego oraz zawiązanie optymalnego partnerstwa zdolnego do skutecznego przetestowania opracowanego modelu.
 
Beneficjentami mogą być:
  • -publiczne lub niepubliczne podmioty świadczące usługi zdrowotne lub;
  • -publiczne lub niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej lub;
  • -podmioty lecznicze świadczące usługi zdrowotne.
 
Nabór wniosków będzie trwał od 19.11.2015 do 10.12.2015
 
Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z całą dokumentacją znajdą Państwo na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne/

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl