Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zapytanie ofertowe - „Analiza dotycząca różnych podejść do zielonych zamówień publicznych”

W dniu 11 kwietnia 2017 roku na stronie www.bip.lodzkie.plzostało oficjalnie zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące analizy różnych podejść do zielonych zamówień publicznych, mające być punktem wyjścia do metodologii, która ma być zastosowana podczas 2-dniowych warsztatów w ramach projektu międzynarodowego pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” (Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego) – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.
 
Osoby zainteresowane, zapraszamy do składania ofert.
Poniżej znajduję się bezpośredni link do zapytania ofertowego:
https://bip.lodzkie.pl/aktywne-zapytania-ofertowe/item/5733-analiza-dotycz%C4%85ca-r%C3%B3%C5%BCnych-podej%C5%9B%C4%87-do-zielonych-zam%C3%B3wie%C5%84-publicznych

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl