Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Informacja dotycząca wyboru obserwatorów regionalnych w ramach projektu GPP4Growth

W odpowiedzi na zaproszenie Województwa Łódzkiego do współpracy przy realizacji projektu GPP4Growth, do dnia 31 marca 2017 r. swoje zgłoszenia nadesłały następujące podmioty:
 
−     Urząd Miasta Łodzi, Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Strategii Miasta
−     Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Centrum Zamówień Publicznych i PPP
−     Społeczna Akademia Nauk, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym
 
Stwierdzono, iż wszystkie zgłoszone podmioty posiadają kwalifikacje i kompetencje, aby wspierać działania Województwa Łódzkiego jako Partnera w projekcie GPP4Growth.
Z ww. podmiotami zawarte zostaną porozumienia o współpracy w ramach ww. projektu, regulujące jej formę oraz zakres.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl