Aktualności PROW

poniedziałek, 25 kwietnia 2016
W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i…
środa, 20 kwietnia 2016
W okresie kwietniowo-majowym Województwo Łódzkie wraz z redakcją łódzkiej „Gazety Wyborczej” realizuje akcję pod nazwą „Łódzkie ma pomysł na majówkę”. Głównym celem  będzie zaangażowanie mieszkańców województwa w tworzenie atrakcyjności własnego regionu oraz wzbudzenie wśród nich dumy regionalnej, dlatego... zaproponuj jednodniową wycieczkę po województwie łódzkim i wygraj rodzinny weekend w Termach…
poniedziałek, 18 kwietnia 2016
Przypominamy, iż kopie dokumentów dołączanych do wniosków powinny być sporządzone w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami oraz, że dokonania tego potwierdzenia może wykonać upoważniony pracownik podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Zwracamy się z prośbą o korzystanie z powyższej możliwości, co znacząco przyśpieszy proces składania wniosków o przyznanie…
poniedziałek, 11 kwietnia 2016
Województwo łódzkie wzorem lat ubiegłych, w dniach 8-10 kwietnia, wzięło udział w VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach. Podczas tej edycji imprezy dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Łódzkiego i prezentowany projekt „Pociąg do natury”. Zostaliśmy docenieni przez jury konkursu na najciekawszą prezentację targową i wróciliśmy ze…
poniedziałek, 11 kwietnia 2016
Resort rolnictwa opublikował oficjalne projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu: · „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w…
poniedziałek, 21 marca 2016
Szanowni Państwo, Beneficjenci PROW 2007-2013, którzy wykorzystali unijne środki na realizację projektów, mają teraz niepowtarzalną szansę na szeroką promocję swoich inwestycji. Takie możliwości stwarza ogólnopolska akcja promocyjna pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Będzie ona realizowana w dniach 12-15 maja 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących…