Aktualności PROW

poniedziałek, 15 lutego 2016
Marszałek Województwa Łódzkiego informuje o możliwości wzięcia udziału w VIII edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” ogłoszonego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z…
piątek, 12 lutego 2016
W dniach 10 i 11 lutego 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się szkolenie zorganizowane przez Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczące zasad składania wniosków na inwestycje z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wzięło w nim udział 267…
wtorek, 26 stycznia 2016
Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na…
wtorek, 5 stycznia 2016
Przypominamy, że: • beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi” realizujący operacje zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki", którzy otrzymali płatność końcową w 2010, 2011, 2012, 2013 lub 2014 roku; • beneficjenci działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizujący operacje kwalifikujące się do…