Aktualności PROW

piątek, 18 marca 2016
W dniu 15 marca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”   Termin składania wniosków: Wnioski należy składać w dniach od 20 kwietnia…
wtorek, 15 marca 2016
Zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podaje się do wiadomości kwotę dostępnych środków przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przeze społeczność (LSR) w ramach PROW 2014-2020, która dla Województwa Łódzkiego wynosi 38 722 573,33 EUR.
poniedziałek, 15 lutego 2016
Marszałek Województwa Łódzkiego informuje o możliwości wzięcia udziału w VIII edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” ogłoszonego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z…
piątek, 12 lutego 2016
W dniach 10 i 11 lutego 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się szkolenie zorganizowane przez Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczące zasad składania wniosków na inwestycje z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wzięło w nim udział 267…
wtorek, 26 stycznia 2016
Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na…