Aktualności PROW

poniedziałek, 23 maja 2016
W piątek 20 maja odbyła się pierwsza część warsztatów pozwalająca poznać tajniki tradycyjnego rzemiosła i kultury regionu. Jest to kolejny projekt realizowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego. Kilkadziesiąt dzieci z Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim odwiedziło Zagrodę Bednarza i Karczmę Bednarską. Zagroda Bednarza to jedyne miejsce w Polsce,…
piątek, 13 maja 2016
Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępna jest zaktualizowana „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjentów w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej link do strony MRiRW.…
środa, 11 maja 2016
W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego w okresie od dnia 28 lutego br. do dnia 29 kwietnia br. do Samorządu Województwa Łódzkiego złożono 338 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 240 mln. zł. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków to 4 miesiące od dnia zakończenia naboru.…
poniedziałek, 25 kwietnia 2016
W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i…
środa, 20 kwietnia 2016
W okresie kwietniowo-majowym Województwo Łódzkie wraz z redakcją łódzkiej „Gazety Wyborczej” realizuje akcję pod nazwą „Łódzkie ma pomysł na majówkę”. Głównym celem  będzie zaangażowanie mieszkańców województwa w tworzenie atrakcyjności własnego regionu oraz wzbudzenie wśród nich dumy regionalnej, dlatego... zaproponuj jednodniową wycieczkę po województwie łódzkim i wygraj rodzinny weekend w Termach…