Aktualności PROW

wtorek, 6 września 2016
Informujemy, iż każdy[1] z Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jest zobowiązany do dostarczenia wraz z…
wtorek, 6 września 2016
W dniu 6 września 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Rozstrzygnięty nabór, który trwał w dniach od 29 lutego 2016 roku do 28 kwietnia 2016 roku, był pierwszym naborem ogłoszonym przez Samorząd…
poniedziałek, 5 września 2016
W miniony weekend mieszkańcy regionu łódzkiego uczestniczyli w kolejnej edycji Mixera Regionalnego Łódzkie 2016. Na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi wystawcy prezentowali wszystko to, co charakterystyczne jest dla naszego województwa – kulturę, tradycję, potrawy regionalne, ofertę turystyczną. Swoje stoiska miały lokalne grupy działania, koła gospodyń wiejskich, instytucje samorządowe, organizacje rządowe, jednostki…
środa, 31 sierpnia 2016
Ubiegły weekend to święto orkiestr dętych w Poddębicach. Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” we współpracy z Burmistrzem Poddębic oraz kapelmistrzami orkiestr dętych podjęli się organizacji kolejnej już edycji Festiwalu Orkiestr Dętych "Złoty Puzon 2016". Festiwal od lat ma charakter imprezy kulturalnej, popularyzującej muzykę orkiestr dętych oraz wymianę doświadczeń muzyków. Tegoroczny…
poniedziałek, 29 sierpnia 2016
W dniach 27-28 sierpnia br., w piotrkowskim oddziale Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, odbyła się XXV Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza ROL-SZANSA 2016. Podczas wystawy zostały wręczone nagrody dla laureatów konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Celem konkursu jest identyfikacja i szerzenie  praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez…
poniedziałek, 29 sierpnia 2016
W minioną niedzielę wręczyliśmy kolejne już statuetki Złotej Gruszy. Pierwsza edycja wojewódzkiego konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza” miała miejsce w 2009 roku. Celem konkursu jest nie tylko wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych w województwie łódzkim, ale również popularyzacja wypoczynku na wsi i propagowanie jego nowych form oraz promocja gospodarstw…