Aktualności PROW

poniedziałek, 10 października 2016
Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na…
poniedziałek, 3 października 2016
Najnowszy, drugi numer  kwartalnika „Wprowadzamy zmiany” zdominowany został tematem dróg, których budowa bądź modernizacja będzie możliwa dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Informacje dotyczące naboru wniosków, kwestie ich oceny, lista wnioskodawców oraz refleksje po pierwszym naborze zostały szeroko opisane w wydawnictwie. Ponadto w numerze znalazły się aktualności, zmiany legislacyjne i…
czwartek, 29 września 2016
Informujemy, że dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach projektu „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”, uruchomione zostanie bezpłatne szkolenie e-learningowe „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia” organizowane przez Fundację "Ziemia i Ludzie".   Powyższe szkolenie: - zapewnia wiedzę praktyczną dla rolników i doradców rolniczych,…
czwartek, 29 września 2016
 Zarząd Województwa Łódzkiego podjął w dniu 28 września 2016  roku uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów…
wtorek, 27 września 2016
W dniu 23 września 2016 r. w Parzęczewie oraz w dniu 26 września w Ujeździe odbyły się kolejne szkolenia dla Lokalnych Grup Działania w zakresie zasad poprawnego wypełniania biznesplanów na potrzeby operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego…