Aktualności PROW

wtorek, 18 października 2016
Informujemy, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określiło zasady kwalifikowalności kosztów wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa w ramach PROW 2014-2020 zachowany zostanie sposób uwzględniania ww. kosztów w kosztach kwalifikowalnych operacji stosowany…
wtorek, 11 października 2016
Informujemy, iż w dniu 11 października 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała zmienioną instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW na lata 2014-2020.   Zgodnie z informacją ARiMR dotychczasową instrukcję z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniono w punktach: 1)      Charakterystyka…
poniedziałek, 10 października 2016
W dniu 25 października 2016 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich we współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego organizuje szkolenie pn.: "Rolnictwo ekologiczne w województwie łódzkim - perspektywy rozwoju". Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów ekologicznych z terenu województwa łódzkiego oraz rolników  zainteresowanych prowadzeniem ekologicznego gospodarstwa rolnego. Szkolenie odbędzie…
poniedziałek, 10 października 2016
Małe obszary – duże zmiany   W dniach 6-7 października b.r. odbyło się w województwie łódzkim kolejne ze spotkań naukowców zajmujących się problematyką rozwoju i kształtowania obszarów wiejskich. W wyniku tegorocznej współpracy Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego (wraz z partnerami z UŁ, IGiPZ PAN, UAM) z Sekretariatem Regionalnym KSOW…
poniedziałek, 10 października 2016
Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na…