Aktualności PROW

czwartek, 29 września 2016
Informujemy, że dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach projektu „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”, uruchomione zostanie bezpłatne szkolenie e-learningowe „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia” organizowane przez Fundację "Ziemia i Ludzie".   Powyższe szkolenie: - zapewnia wiedzę praktyczną dla rolników i doradców rolniczych,…
czwartek, 29 września 2016
 Zarząd Województwa Łódzkiego podjął w dniu 28 września 2016  roku uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów…
wtorek, 27 września 2016
W dniu 23 września 2016 r. w Parzęczewie oraz w dniu 26 września w Ujeździe odbyły się kolejne szkolenia dla Lokalnych Grup Działania w zakresie zasad poprawnego wypełniania biznesplanów na potrzeby operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego…
środa, 21 września 2016
W dniu 20 września 2016 r. w filii biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” w Brzeźniu odbyło się spotkanie szkoleniowe dla LGD z województwa łódzkiego prowadzone przez pracowników Wydziału Wdrażania i Kontroli Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szkolenie dotyczyło charakterystyki, wypełnienia i oceny biznesplanów oraz zmian w rozporządzeniu wykonawczym…
poniedziałek, 12 września 2016
Miniona niedziela upłynęła mieszkańcom Poddębic pod znakiem folkloru i tradycji, za sprawą odbywającego się tu Festiwalu i Jarmarku Kultury Ludowej. Do Poddębic zjechały zespoły folklorystyczne trzech najciekawszych regionów etnograficznych województwa łódzkiego: sieradzkiego, łowickiego i opoczyńskiego. Regiony te zachwycają barwnością strojów, bogactwem sztuki ludowej oraz piękną tradycją obrzędów i zwyczajów. Imprezę…
środa, 7 września 2016
Już w najbliższą niedzielę - 11 września,  zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu łódzkiego do Poddębic na Festiwal i Jarmark Kultury Ludowej. Imprezę rozpocznie barwny korowód zespołów ludowych, który przejdzie ulicami Poddębic na teren boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. W dalszej części programu przewidziano między innymi pokaz strojów ludowych oraz występy…