Aktualności PROW

wtorek, 11 października 2016
Informujemy, iż w dniu 11 października 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała zmienioną instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach PROW na lata 2014-2020.   Zgodnie z informacją ARiMR dotychczasową instrukcję z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniono w punktach: 1)      Charakterystyka…
poniedziałek, 10 października 2016
W dniu 25 października 2016 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich we współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego organizuje szkolenie pn.: "Rolnictwo ekologiczne w województwie łódzkim - perspektywy rozwoju". Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów ekologicznych z terenu województwa łódzkiego oraz rolników  zainteresowanych prowadzeniem ekologicznego gospodarstwa rolnego. Szkolenie odbędzie…
poniedziałek, 10 października 2016
Małe obszary – duże zmiany   W dniach 6-7 października b.r. odbyło się w województwie łódzkim kolejne ze spotkań naukowców zajmujących się problematyką rozwoju i kształtowania obszarów wiejskich. W wyniku tegorocznej współpracy Komisji Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego (wraz z partnerami z UŁ, IGiPZ PAN, UAM) z Sekretariatem Regionalnym KSOW…
poniedziałek, 10 października 2016
Zarząd Województwa Łódzkiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na…
poniedziałek, 3 października 2016
Najnowszy, drugi numer  kwartalnika „Wprowadzamy zmiany” zdominowany został tematem dróg, których budowa bądź modernizacja będzie możliwa dzięki środkom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Informacje dotyczące naboru wniosków, kwestie ich oceny, lista wnioskodawców oraz refleksje po pierwszym naborze zostały szeroko opisane w wydawnictwie. Ponadto w numerze znalazły się aktualności, zmiany legislacyjne i…